Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

CCN – AUMC Echocardiografie Academie

CCN – AUMC Echocardiografie Academie leidt nieuwkomers met een zorgachtergrond op tot echocardiografisten. Dit doen zij door naast het reguliere opleidingstraject tot echocardiografist ook aandacht te geven aan vaktaal, verschillen tussen zorgsystemen, culturele verschillen en extra begeleiding op de werkvloer. De opleiding wordt ontwikkeld en aangeboden door Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) in samenwerking met de Amsterdam Universitaire Medische Centra (AUMC). Na afronding van de opleiding worden de deelnemers aangenomen als echocardiografist. De CCN – AUMC Echocardiografie Academie speelt enerzijds in op de toenemende vraag naar echocardiografisten en anderzijds op het aanbod van nieuwkomers met een zorgachtergrond zonder BIG- registratie.