Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Nieuwkomers doen volwaardig mee op de arbeidsmarkt

Onze missie is dat nieuwkomers zo vlot en gelijkwaardig mogelijk mee kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt op een manier die past bij hun ambities en talenten.

Hoe doen we dit?

 1. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven

  Er zijn al veel goede initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden. Wij willen die initiatieven sterker maken. Dat doen we door ze te ondersteunen met financiering, onderzoek, kennis, community en coaching.

 2. We onderzoeken hun aanpak

  Initiatieven in ons Platform hebben aanpakken die werken. Maar lang niet elk initiatief heeft de tijd of middelen om te onderzoeken welk onderdeel van hun aanpak bijdraagt aan de impact van het initiatief. Dat onderzoek doet Regioplan in opdracht van het Platform. Met een verandertheorie onderzoeken ze wat werkt, wat niet, en wat ontbreekt. Zo kunnen de initiatieven gericht groeien en ontwikkelen.

 3. We hebben intensief contact met de initiatieven

  Initiatieven in ons Platform staan middenin de praktijk. Zij weten vaak heel goed wat wel en wat niet bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt voor nieuwkomers. Die inzichten halen we op door intensief in contact te zijn met de initiatieven. Zo leren we van hun dagelijkse ervaringen.

 4. Dit vertalen we in lessen voor initiatieven

  Het onderzoek door Regioplan, ons contact met de initiatieven en kennis die we opdoen door deskresearch en ons uitgebreide netwerk, vertalen we in lessen waar de initiatieven van het Platform, en initiatieven daarbuiten, van kunnen leren. Zo kunnen zij al doende hun aanpak versterken en nieuwkomers beter naar werk begeleiden.

 5. En we vertalen het in lessen voor een inclusieve arbeidsmarkt

  Initiatieven lopen tegen obstakels op in hun eigen aanpak. Maar juist ook tegen obstakels die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld de grote werkdruk in de zorg waardoor begeleiding van zij-instromers minder makkelijk gaat. Of een onnodig grote focus op diploma’s binnen een sector. Daarom gebruiken we de kennis die we opdoen, ook om het systeem rond de arbeidsmarkt te veranderen. Met bijvoorbeeld publicaties, bijeenkomsten en actieve kennisdeling proberen we de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Theory of change

In onze aanpak maken wij gebruik van een Theory of Change waarbij we van onze gewenste impact terugwerken naar de omstandigheden die dit mogelijk maken en de specifieke activiteiten die wij ondernemen om deze omstandigheden te bewerkstelligen. De impact waar alle activiteiten van het Platform aan bij dienen te dragen is een betere wereld, waarin alle nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk gelijkwaardig kunnen participeren op de arbeidsmarkt, op een manier die past bij hun talenten en ambities.

Sectorfocus

Om diepgaande kennis op te doen en gerichtere impact te kunnen maken focussen we ons op twee specifieke sectoren. In het jaar 2021-2022 richten we ons op initiatieven die nieuwkomers naar een baan begeleiden binnen de zorgsector of de digitale sector. Zowel de zorgsector als de digitale sector zijn kraptesectoren. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwkomers die hun talent binnen deze sectoren in willen zetten. Door initiatieven te ondersteunen die deze twee behoeftes bij elkaar brengen maken we samen de meeste impact.

GF_NL_medelogo_groot

Over de Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation is een filantropisch fonds dat is opgericht door Frits Goldschmeding, tevens de oprichter van de Randstad Groep. De foundation zet zich structureel in om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

Met kennis, donaties en haar netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen werken we aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

Samen werken aan beter.

 

Het bredere netwerk

Het Platform Nieuwkomers & Werk maakt deel uit van een breder netwerk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation. Klik hieronder door naar de andere platforms.

Ons team