Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Inzichten

Op deze pagina vind je onze inzichten vanuit de praktijk. Inzichten zijn praktisch toepasbare tips die zijn gebaseerd op de kennis die wij hebben opgedaan.

Effectief werven: 10 tips

Effectief werven: 10 tips

10 tips voor een effectieve wervingsstrategie

19-03-2020

Eindelijk! Je project is goedgekeurd. Je hoeft alleen nog nieuwkomers te werven en dan kun je écht starten. Helaas duurt deze fase bij veel organisaties langer dan verwacht. Daarom organiseren we regelmatig de workshop Effectieve Wervingsstrategie. Uit die workshop delen we graag onze tien beste tips om effectief te werven.

 • Ga eens in gesprek met mensen uit de doelgroep. Wie zijn deze mensen? Welke kennis en ervaringen hebben zij? Waar liggen hun behoeften? Geef op basis van deze gesprekken de inhoud van je programma vorm of pas een bestaand project hierop aan.
 • Bedenk een post die qua vorm aansluit bij jouw doelgroep. Is dit bijvoorbeeld een tekst, animatie of filmpje? Het taalniveau van de doelgroep is hierbij vaak een afweging.
 • Maak een post die qua inhoud aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Communiceer duidelijk over de waarde van deelname. Ontvangen kandidaten na afloop een certificaat of diploma? Wat is de waarde hiervan?
 • Geef het project ‘een gezicht’. Je kunt hiervoor ambassadeurs
 • Laat je post altijd checken door iemand uit de doelgroep of met kennis van de doelgroep.
 • Start met het gebruik van je eigen sociale media, de sociale media van je netwerk, LinkedIn, Indeed en gerichte websites voor de doelgroep. Als je in stap 1 goed hebt doorgevraagd, weet je welke sociale media jouw doelgroep gebruikt. Maak hier gebruik van!
 • Zet sleutelpersonen in, want zij hebben een netwerk en een toegang tot de doelgroep. Bedenk ook altijd wat zij eraan hebben om actief voor jouw organisatie te werven. Misschien toegang tot het netwerk van jouw organisatie? Een vergoeding?
 • Verspreid flyers op plaatsen zoals buurthuizen, cultuurcentra en supermarkten. Je hoeft nog niet direct actief te flyeren, voordat je weet wat je opbrengst is van de vorige stappen.
 • Work for it! Ga actief je netwerk gebruiken, stuur gericht berichten aan mensen en start met actief flyeren.
 • Zorg dat de aanmelding eenvoudig Bijvoorbeeld alleen naam, stad en telefoonnummer. Neem snel contact op met de kandidaten en maak direct een afspraak voor een intake. Het is vaak prettig als iemand belt die dezelfde taal spreekt.

De workshop Effectieve Wervingsstrategie organiseren wij als onderdeel van Het Fundament: Nieuwkomers & Werk. Dit platform ondersteunt maatschappelijke initiatieven gericht op de bouw, zorg, ondernemerschap en horeca, en bouwt kennis op over wat wel en niet werkt voor de gang van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt.

6 tips voor een succesvol online programma

6 tips voor een succesvol online programma

Van offline naar een online programma: Hoe doe je dat?

14-05-2020

Midden maart gaan de corona maatregelen in Nederland van kracht. En daarmee verandert er veel voor bedrijven en organisaties. Oprichters Laura Di Santolo en Diederick van der Wijk van Forward Incubator organiseren op 16 maart een brainstormsessie met het team en 17 maart vindt de eerste online workshop plaats. Wij spraken Diederick over wat nodig is om online succesvol te zijn, welke obstakels Forward Incubator heeft ondervonden en de tips die Forward heeft voor andere organisaties/projecten.

Forward incubator in het kort: Forward Incubator is gestart in juni 2017, met als missie om ondernemers met een vluchtachtergrond te ondersteunen in de start, groei en financiering van hun bedrijf. Forward staat voor de potentie van nieuwkomers en de kracht van diversiteit.

Inmiddels hebben 71 deelnemers het programma van Forward Incubator afgerond en is de organisatie actief in Amsterdam en Rotterdam. Startups die hebben deelgenomen hebben gezamenlijk meer dan 1 miljoen euro aan investeringen opgehaald.

Forward Incubator ondersteunt ondernemers met een vluchtachtergrond in de start, groei en financiering van hun bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden om online succesvol te zijn?

17 maart was de eerste online workshop. Sindsdien hebben we veel geleerd. We kunnen steeds meer elementen van het programma in een online vorm gieten’.

Ten eerste moet je een duidelijke aanpak hebben. Het is belangrijk dat je team hierachter staat. Het vereist aanpassingsvermogen en flexibiliteit vanuit het team. Men heeft zich erop ingesteld om heel persoonlijk werk te doen waarbij er veel contact is met vrijwilligers en het bezoeken van evenementen. Dat is nu niet zo. Je moet dus snel kunnen schakelen.

Ten tweede is het belangrijk om na te gaan of het haalbaar is voor de deelnemers in je programma. Kunnen deelnemers hierin mee? Heeft dit ook zin? Wij hebben een vragenlijst naar mensen gestuurd om na te gaan of zij een goede internetverbinding hebben, gebruik kunnen maken van een laptop en weten op welke manier zij Zoom en andere technologie kunnen gebruiken. Al dit soort dingen moet je verifiëren. Dan pas weet je hoe de deelnemers online mee kunnen doen.

Ten derde moet je als team willen investeren. We hebben als team veel aandacht besteedt aan het faciliteren van online trainingen en om de meetings steeds beter te doen. Een aantal teamleden heeft trainingen gevolgd die heel effectief zijn. Zo heeft Laura, medeoprichter en programmadirecteur, de training voor ‘online facilitating’ gevolgd. We hebben nu meer kennis in huis hoe je evenementen online beter kunt runnen, mensen beter door het programma kan begeleiden en vrijwilligers erbij kunt betrekken. Daarnaast helpt het enorm voor de samenwerking binnen het team.

Ten vierde heb je meer coördinatie binnen je team nodig. Wij zijn met 8 mensen, waarvan 5 fulltime, 2 stagiaires en 1 parttime. Iedere dag hebben wij een call van 30 minuten met het team. Je ziet iedereen toch en dit heeft een positief effect op het teamgevoel. Ook kun je zaken op elkaar afstemmen. Online moet je hier veel aandacht aan besteden. Je moet als team duidelijk voor ogen hebben wat je aan het doen bent en goede afspraken maken.

Ten vijfde is het belangrijk om ook de persoonlijke connectie te realiseren. Wij hebben veel videogesprekken met mensen. Dit is een gewoonte geworden om zo met mensen te praten en elkaar leert kennen. Aan het einde van de trainingsplitsen we de groep in tweeën. Twee mensen uit ons team begeleiden vervolgens een discussie. Op die manier is er meer persoonlijke aandacht en  dat werkt goed.

Ten zesde moet je gewoon gaan testen. Wij wilden vasthouden aan dezelfde planning en dus hebben we binnen een dag een aanpak verzonnen. In de eerste drie weken gebruikten we een Webinar tool en nu gebruiken we Zoom. De eerste periode hebben we ook gebruikt om deelnemers, coaches en studenten te onboarden op Zoom. Qua tools hebben we verschillende dingen geprobeerd. Voor de grootte van de groepen, vaak 30/60 deelnemers,  is Zoom prettig. We willen graag veel interactie en dit kan via Zoom.

Kun je een aantal voordelen noemen van online werken?

Een van de voordelen is dat je genoodzaakt wordt om de meetings veel beter voor te bereiden. Dit zorgt ervoor dat je meeting vaak een stuk effectiever is. Ook is het een noodzaak om de tijd goed te managen. Dit zorgt voor meer efficiëntie.

Een ander voordeel is dat wij de trainingen nu via Zoom doen. Dit biedt extra mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld voor een klein groepje een breakout-sessie organiseren en je kunt online makkelijker in groepjes werken.

Tot slot zie je in een fysieke setting vaak dat dezelfde mensen initiatief nemen voor interactie. Tijdens een online meeting zie je dat meer mensen zich comfortabel voelen om vragen te stellen. Dit kan voor sommige mensen ook een voordeel zijn.

En een nadeel?

Een nadeel van online werken is dat het minder ruimte biedt om een meeting na te bespreken. Offline maak je na afloop van een workshop vaak nog een praatje met de deelnemers. Soms kom je dan tot nieuwe inzichten die je kunt meenemen om het programma te verbeteren.

Hoe ziet jullie voorbereiding van een online meeting eruit?

We steken veel tijd in het voorbereiden van meetings en zorgen dat de communicatie goed verloopt tijdens de meeting. Het is online moeilijker om naar een bepaald doel toe te werken. Dit vereist meer coördinatie. Het is belangrijk dat het bij aanvang van een online meeting voor iedereen duidelijk is welke topics besproken worden, wie bij welk topic het initiatief neemt en wie het gesprek faciliteert. Het is belangrijk dat je het tempo erin kan houden en dat tegelijkertijd iedereen gehoord wordt. De methode die wij hanteren: deelnemers van een meeting van tevoren briefen over de doelstellingen, de agenda, de verschillende rollen van mensen en de manier waarop zij iets kunnen zeggen tijdens de meeting. Dus bijvoorbeeld door je hand op te steken of via de chat. Een online meeting vereist meer management en structuur dan een offline meeting.

Wat is het belangrijkste obstakel van afgelopen periode?

Deelnemers binnen ons programma hebben te maken met een slechte periode om een bedrijf te starten. Zo zijn er deelnemers die een idee hebben om een restaurant of een café te starten. Qua timing is dit een slecht idee. Sommige mensen kunnen daarom beter op een later moment deelnemen aan ons programma.  Ook is het belangrijk om met coaches en vrijwilligers te checken of zij online dezelfde bijdrage kunnen leveren. Het kan zijn dat zij online minder tot hun recht komen dan offline

Wat zijn je belangrijkste inzichten van afgelopen periode?

Het eerste inzicht is dat je online veel waarde kan leveren. Daarnaast zie je dat deelnemers meer op zichzelf zijn aangewezen als je op afstand werkt. Je moet zelfstandiger kunnen werken en dit moeten we als selectiecriterium meenemen. En dit past goed binnen het profiel van een ondernemer. Dat dit verder aan het licht komt is voor ons ook wel weer een voordeel. Tot slot ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor Forward Incubator. Wij zijn aan het nadenken wat we verder nog digitaal kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld trainingen opnemen die we online publiceren.

Hoe reageren de nieuwkomers op jullie nieuwe programma?

Ze reageren positief. We checken altijd de scores die mensen geven na iedere workshop. We scoren momenteel een 9 voor de tevredenheid. We hebben veel positieve reacties gekregen.

Diplomawaardering: van aanvraag tot waardering

Diplomawaardering: van aanvraag tot waardering

Diplomawaardering

26-09-2019

Stappenplan aanvraag Diplomawaardering

Het is van belang om het proces van diplomawaardering zo snel mogelijk te starten.  Via onderstaande stappen lees je hoe je dat moet doen.

Voorwaarden aanvraag

 • Het aanvragen van diplomawaardering op de website van het IDW is éénmaal gratis. Per aanvraag wordt ook één diploma gewaardeerd. Vraag daarom de waardering aan voor de hoogste opleiding die je hebt gevolgd.
 • Ook als je niet meer in het bezit bent van de documenten kun je een diplomawaardering aanvragen. Je ontvangt dan een Indicatie Onderwijsniveau. Hierin wordt vermeld welk niveau in Nederlandse termen de gevolgde opleiding heeft. 
 • Ook als je in het land van herkomst wel onderwijs hebt gevolgd, maar geen diploma hebt behaald, is het mogelijk een waardering aan te vragen. Je ontvangt dan een Opleidingswaardering. De opleiding moet langer dan 10000 uur hebben geduurd (een schooljaar).
 • De opleiding moet gevolgd zijn binnen het reguliere onderwijs, aan een door de overheid erkende instelling. Dus diploma’s die bij een particulier instituut zijn gevolgd, kunnen niet gewaardeerd worden.

Voorbereiden aanvragen

Je hebt de volgende documenten nodig:

 • Cijferlijsten
 • Diploma(s)
 • Verblijfsvergunning
 • Brief Kennisgeving Inburgeringsplicht van DUO

Aanvraag doen

 • Ga naar de website van Internationale diploma waardering (IDW).
 • Iedereen die vanaf 1 januari 2015 inburgering plichtig is, kan in het kader van ONA een gratis diplomawaardering aanvragen. Kies voor de optie: Diplomawaardering aanvragen voor inburgering in het beginscherm.
 • Maak een account aan: Vul BSN, emailadres en geldig wachtwoord in.

Aanvraag doen

 1. invullen van persoonlijke gegevens
 2. invullen van de gegevens over de diploma
 3. invullen scholen en studies
 4. invullen werkervaring (niet verplicht)
 5. uploaden originele diploma’s
 6. overzicht van de aanvraag
 7. bevestiging aanvraag per email
 • Extra documenten uploaden. Als er nog documenten ontbreken, stuurt IDW een email. De ontbrekende documenten kun je dan op je account uploaden. Als je de documenten niet hebt, kun je dit aangeven op de website.
 • Op je account van IDW kun je de voortgang van de aanvraag zien.

De diplomawaardering ontvang je digitaal

Het duurt soms lang voordat je de diplomawaardering krijgt. Het kan 2 maanden duren.

Radiomaakster Nivin Baranbo over haar ambities

Radiomaakster Nivin Baranbo over haar ambities

In gesprek met Nivin Baranbo, een ambitieuze radiomaakster uit Syrië

15-11-2019

OpenEmbassy heeft dagelijks contact met nieuwkomers. Bijvoorbeeld via onze Welcome! App, of het bouwen van communities in verschillende gemeenten waar we werken. Van elk gesprek leren wij iets.  Via de verhalen en ervaringen leren we wat er allemaal beter kan en moet in Nederland.  

Zo leren we steeds maar weer van nieuwkomers dat er onvoldoende naar hun verhaal wordt geluisterd, waardoor zij weinig of onjuiste begeleiding krijgen in hun zoektocht naar werk. Een van de gesprekken die wij voerden was met Nivin Baranbo. Zij werkt momenteel in de horeca, maar wil graag weer als radiomaakster aan de slag. Lees meer over haar ervaring, en vraag je tijdens het lezen af: wat kan je leren van het verhaal van Nivin?

Kun je kort iets over jezelf vertellen? 

Mijn naam is Nivin Baranbo, 32 jaar. Ik kom uit Syrië, Damascus. Ik heb media en journalistiek gestudeerd aan de universiteit van Damascus. Vervolgens studeerde ik presenting en reporting aan de American Academy. Nadat ik mijn diploma had behaald kon ik mijn droombaan starten. Ik werkte bij het grootste radioprogramma van Syrië; Arabesque.

Je hebt journalistiek gestudeerd in Syrië. En later bij de Radio gewerkt. Kun je meer vertellen over het werk dat je deed in Syrië? 

Ik had verschillende programma’s op de radio, zoals de dagelijkse ochtendshow en andere programma’s waarin sociale vraagstukken centraal stonden. 

Je maakte verschillende programma’s over sociale vraagstukken in de samenleving. Kun je een voorbeeld noemen van zo een vraagstuk dat je tijdens een radioprogramma besprak? 

Een show ging bijvoorbeeld over problemen waar iedere tiener tegenaan loopt in de samenleving op school, thuis en ook op straat. Bijvoorbeeld of zij, wanneer zij een goede relatie met hun ouders hebben, onderwerpen kunnen bespreken zoals het hebben van seks op hun leeftijd en andere taboe onderwerpen.  Ik probeerde dit probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Allereerst door in gesprek te gaan met de tieners, daarna met de ouders en op het einde nodigde ik een psycholoog uit om het probleem op te lossen en de jongeren en hun ouders verder te helpen. 

Je woont nu in Nederland. Welke verwachtingen had jij toen je naar Nederland kwam?

In 2016 ben ik naar Nederland gekomen. Gevlucht voor de oorlog en op zoek naar een betere toekomst voor mijn zoon. Ik kwam naar Nederland met de droom om het werk dat ik in Syrië deed, voort te zetten. 

Je hebt in Nederland het eerste Syrische radioprogramma uitgezonden. Je organiseerde een wekelijks programma over verschillende integratie-onderwerpen. Kun je vertellen waarom je dit radioprogramma bent begonnen? 

In Nederland kreeg ik de kans om met een groep Syrische jongens de eerste Syrische radiostation te starten in Amsterdam. We hadden een klein beetje financiering ontvangen om een nieuw project te starten en van dit geld kochten we onze uitrusting en we huurden een studio in Vondelpark CS. Ook had ik iedere dinsdag een openluchtshow voor twee uur lang. Ik heb het programma van A tot Z opgezet. In dit programma richtte ik mij op nieuwkomers en de vraag hoe we onze nieuwe samenleving mooier en makkelijker kunnen maken, maar ook over de problemen die wij ervaren, onze angsten en op welke manier we dagelijkse belemmeringen kunnen oplossen op de best mogelijke manier. Ook werd er tijdens de show Arabische muziek gedraaid waar wij van hielden en wat we zo misten om te horen op de radio in Nederland.

Het lijkt mij waardevol om een onderdeel in het radioprogramma op te nemen waarin nieuwkomers centraal staan en zij vertellen over hun dagelijkse leven en de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen, waarom zij dit moeilijk vinden en hoe zij met deze moeilijkheden kunnen omgaan. Dit wil ik graag vanuit het perspectief van nieuwkomers en locals belichten.

Waarom ben je gestopt met dit radio-programma?

Helaas moesten we na 7 maanden stoppen, omdat we gaan geld meer hadden. Een andere teleurstelling voor mij was dat de gemeente waar ik woon mij heel weinig tijd en kans heeft gegeven om iets te vinden binnen mijn vakgebied. Ik ben gedwongen om een betaalde baan aan te nemen na een korte tijd. Toen moest ik mijn droom opgeven. Ik werk nu als serveerster en achter een bar in een restaurant.

Je werkt nu als serveerster, maar je wilt graag weer binnen jouw vakgebied werken. Wat zou je graag willen doen in Nederland? 

Na één jaar kreeg ik zo een sterk gevoel dat ik moest stoppen en terug moest gaan naar hetgeen waar ik van hou. Ik ben zeker van wat ik kan en ik te bieden heb. Ik heb een nieuw idee bedacht.  Ik wil graag aan de slag als radiomaker bij een Nederlands radiostation waarbij ik in mijn eigen taal, Arabisch, een brug kan slaan tussen twee culturen. Het idee is dat het radioprogramma uit verschillende onderdelen bestaat. Allereerst wil ik het nieuws dat in Nederland op de radio komt vertalen naar het Arabisch, zodat iedereen kan begrijpen wat er speelt in de maatschappij waarin je woont. Ook vind ik het interessant als er de mogelijkheid is om over gebeurtenissen in het nieuws te discussiëren. Daarnaast lijkt mij het waardevol om een onderdeel in het programma op te nemen waarin nieuwkomers centraal staan en zij vertellen over hun dagelijkse leven en de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen, waarom zij dit moeilijk vinden en hoe zij met deze moeilijkheden kunnen omgaan. Dit wil ik graag vanuit het perspectief van nieuwkomers en locals belichten.

Verder wil ik graag een onderdeel wijden aan het uitnodigen van mensen die hun doelen in het leven hebben behaald, zoals studeren, werk of andere zaken. Die hebben laten zien wat zij kunnen.

Tot slot wil ik stilstaan bij het thema entertainment. Welke steden in Nederland zijn leuk om te bezoeken, welke musea kun je bezoeken of activiteiten zijn er te doen. 

Graag wil ik middels dit radiostation veel mensen helpen, door zaken uit te leggen. Alles is nieuw in Nederland. Nieuwkomers hebben veel vragen. Via een radioprogramma kun je veel mensen bereiken. 

Wat heb je hiervoor nodig?

Ik zou heel graag ondersteuning/tips willen over de manier waarop mijn idee verder uitgewerkt kan worden. Wat is een goed radiostation om contact mee op te nemen of een ander platform? 

Is er iets anders wat je nog graag wilt toevoegen aan het interview? 

Ik zie mijzelf als iemand die veel geluk heeft, omdat ik een kans heb om een nieuw leven op te bouwen, ver weg van de oorlog. 

Een succesvolle sollicitatiebrief in 5 stappen

Een succesvolle sollicitatiebrief in 5 stappen

Sollicitatieprocedure – Stap 3

17-10-2019

Sollicitatieprocedure

Je hebt een leuke en interessante vacature gevonden. Super! Nu is het tijd om een goede sollicitatiebrief te schrijven, waarin je iets vertelt over jezelf, je werkervaring, studies en vaardigheden, met natuurlijk als doel om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De vraag is alleen, hoe begin je?

Wij vroegen het aan een aantal mensen dit zijn de tips:

1. Weet wat er van je gevraag wordt

Voordat je reageert op de vacature, moet je jezelf een aantal vragen stellen. Is er een opleiding nodig voor de functie en zo ja, welke? Wat zijn de taken van de functie? Om hoeveel uren gaat het? Welke vaardigheden worden er van je gevraagd?

2. Nog steeds geïnteresseerd?

Sluit de vacature aan op wat je te bieden hebt? Geweldig! Dan is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijk weet te verwoorden wat je zo leuk vindt aan de functie en het bedrijf/organisatie, of je voldoet aan de eisen die ze stellen en waarom jij de geschikte kandidaat bent.

3. Zet je motivatie op papier

Houd hierbij rekening met de volgende tips:

 • Laat je brief aan iemand lezen. Altijd fijn als iemand anders jouw brief even kan checken op inhoud en spelfouten
 • Zorg dat je brief niet langer is dan een A4-tje
 • Kies een duidelijk lettertype, zoals Verdana, Arial, of Times New Roman
 • Sla je brief op als PDF bestand. Zo blijft de opmaak ervan intact

4. Verstuur je brief

Stuur je brief samen met je CV op naar de contactpersoon die in de vacature vermeld staat. Gebruik als onderwerp in je email: “Sollicitatie naar (NAAM FUNCTIE)”. Schrijf in de mail kort dat je solliciteert naar aanleiding van de vacature (NAAM FUNCTIE) en dat je uitkijkt naar een reactie van het bedrijf.

5. Voorbeeld sollicitatiebrief

Kom je er nog niet uit? Hier is een voorbeeld van een opzet van je sollicitatiebrief:

GVB  (schrijf de naam op van het bedrijf waar je solliciteert)
Jacob Catsstraat
1062 HD
Amsterdam

Ter attentie van: de heer Redert, (schrijf de naam op van de contactpersoon van het bedrijf)

Amsterdam, 26-9-2019 (plaats en de dag waarop je de brief schrijft) 

Betreft: sollicitatiebrief voor de vacature van chauffeur (onderwerp)


Geachte heer/mevrouw Redert, (achternaam contactpersoon en keuze maken heer of mevrouw)

Op uw website zag ik een vacature voor chauffeur. Door middel van deze sollicitatiebrief solliciteer ik op deze vacature. (openingszin)

Het werken bij de GVB lijkt mij fantastisch. De GVB is een grote vervoersorganisatie in Amsterdam. Ook kan ik mij daar ontwikkelen. Daarom solliciteer ik bij u. Graag hoor ik bij de grootste en beste vervoerder van Amsterdam. (motivatie)

In Syrië heb ik de afgelopen tien jaar gewerkt als chauffeur. Dit werk deed ik als taxichauffeur en als buschauffeur. In mijn werk als chauffeur was ik aardig tegen mensen. Goed zijn tegen klanten is belangrijk. Ook moest je tegen stress kunnen. Ik heb een groot rijbewijs, dus ik kan bussen en vrachtwagens besturen. In Nederland zal ik opnieuw examen moeten doen. Als persoon ben ik sociaal. Ik maak graag een praatje en hou van samenwerken. Ik heb veel rijervaring. Daarom ben ik geschikt voor de functie. U zoekt iemand die houdt van contact met anderen en die ervaring heeft als chauffeur. (over jezelf)

Ik hoop dat u enthousiast bent door mijn brief. U kunt mij altijd bellen of mailen. Graag vertel ik meer.  (afsluitende zin))

Met vriendelijke groet,

Regina Alwari (voornaam en achternaam van de kandidaat)

Wil je een van deze stappen met iemand samen doen? Download de Welcome app en stel je vraag!

Op zoek naar een baan: 5 stappen

Op zoek naar een baan: 5 stappen

Sollicitatieprocedure – Stap 2

30-09-2019

Stap 2: Werk zoeken

Je weet nu wat je wat jij wilt en wat jouw mogelijkheden zijn. Hoe ga je nu op zoek naar werk?

Wij vroegen het verschillende mensen en dit zijn de tips:
Het is belangrijk om een CV te maken. Je kunt bijvoorbeeld naar werk.nl gaan om een CV te maken.        

Ik had nog nooit van een CV gehoord. In mijn eigen land ging ik gewoon langs een werkplaats, liet ik zien wat ik kon en dan mocht ik vaak al de volgende dag beginnen. In Nederland gaat dat anders. Je moet een CV hebben. Mijn klantmanager heeft mij hierbij geholpen.”

Het CV bestaat vaak uit 5 onderdelen: 

1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn je naam en contactinformatie (telefoonnummer, adres, email). Je kunt ook je geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en verblijfstatus op je CV zetten. Dit is niet verplicht, maar wel normaal.

2. Persoonlijke presentatie

Je persoonlijke presentatie (of profiel) is een korte beschrijving van jezelf. Je vertelt wie je bent en wat je kunt. De persoonlijke presentatie is bij voorkeur kort.

3. Werkervaring

Je werkervaring beschrijft welk werk je hebt gedaan. Je maakt een lijst van alle belangrijke banen. Het is met name belangrijk om de banen te noemen die relevant zijn voor de functie. Noem de functie (beroep), de werkgever, de startdatum, de einddatum, het aantal uren per week, en de taken. Het is belangrijk dat u uw taken zo goed mogelijk omschrijft. De taken geven een goed beeld van wat je allemaal kan. Je kunt ook onbetaald werk opschrijven. Bijvoorbeeld dat u helpt bij de moskee of kerk. Ook dit geeft een goed beeld van wat je allemaal kunt. Het is met name belangrijk om de banen te noemen die relevant zijn voor de functie. 

4. Opleiding

Beschrijf welke opleidingen of cursussen je hebt gevolgd. Noem de naam van de opleiding, de naam van de instelling, de startdatum, de einddatum, of je een diploma hebt gekregen.

5. Vaardigheden, competenties en interesses

Vaardigheden, competenties en interesses beschrijven waar je goed in bent. Je schrijft op welke talen je spreekt, welke (Nederlandse) rijbewijzen je hebt, waar je goed in bent, en wat je doet in je vrije tijd. 

 • Schrijf je in bij verschillende uitzendbureaus.

“Toen ik eenmaal wist dat ik installatiemonteur wilde worden, heb ik mij ingeschreven bij Randstad, Tempo-Team en Unique. Ik kreeg iedere dag een aantal vacatures van installatiemonteur opgestuurd. Nu ben ik sinds twee maanden aan het werk.”

 • Doe een oproep op sociale media dat je op zoek bent naar werk

“Ik heb op Facebook en LinkedIn gepost dat ik op zoek ben naar een baan in de horeca. Een vriend van mij werkt bij een Italiaans restaurant. Hij heeft aan zijn baas gevraagd of hij nog iemand nodig had. En ik had geluk, want ik mocht langskomen op gesprek.”

 • Maak een afspraak met je klantmanager

“Ik heb een afspraak gemaakt met mijn klantmanager van de gemeente en gevraagd of zij mij kan voorstellen op vacatures. Met sommige bedrijven heeft de gemeente goed contact. Mijn klantmanager heeft mij bij verschillende vacatures voorgesteld en mijn CV doorgestuurd. Nu werk ik als receptioniste. Ik vind het echt leuk om te doen.”

Wil je deze stappen samen met iemand doen? Download de Welcome app en stel je vraag!

Solliciteren: wat zijn jouw mogelijkheden?

Solliciteren: wat zijn jouw mogelijkheden?

Sollicitatieprocedure – Stap 1

23-09-2019

Sollicitatieprocedure – Stap 1

Je bent nieuw in Nederland en wil graag aan het werk. Hoe weet je wat jouw mogelijkheden zijn? Wij vroegen het verschillende nieuwkomers en dit waren de tips:

1. Wat vind je leuk?

In het begin is het erg belangrijk om jezelf af te vragen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. “Probeer niet alleen te focussen op het beroep dat je ooit hebt gedaan. Je bent in een nieuw land. Denk ook opnieuw na over je toekomst.”

2. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op met je klantmanager/werkconsulent van de gemeente en vraag naar de mogelijkheden. “Ik heb nog nooit gewerkt. Ik wist niet wat er mogelijk was. Mijn klantmanager vertelde mij over een opleiding die ik kon volgen op het MBO. Daar ben ik mee gestart. Dit biedt goede kansen voor een baan.”

3. Plaats een oproep

Plaats een oproep op sociale media, bijvoorbeeld op Facebook of LinkedIn. “Een vriendin van mij werkt in de zorg. Zij heeft mijn oproep gedeeld en daardoor ben ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een verpleeghuis. Ik had nooit gedacht dat ik in deze sector aan de slag zou gaan. Soms is het fijn als mensen met je meedenken. Zij zien soms mogelijkheden voor jou, die je zelf niet ziet.”

4. Doe een beroepentest

Doe ene beroepentest op internet. “Ik was lasser in Syrië. Ik was altijd op zoek naar een baan als lasser in Nederland. Toen ik de beroepentest had gedaan, kwam ik erachter dat er in Nederland heel veel beroepen zijn die ik met mijn werkervaring ook kan doen. Dit vergroot mijn kansen op werk.”

Wil je deze stappen samen met iemand doen? Download de Welcome app en stel je vraag!

Een focus op skills van nieuwkomers levert meer op dan alleen een focus op cv en diploma

Een focus op skills van nieuwkomers levert meer op dan alleen een focus op cv en diploma

Tien sleutelinzichten over hoe een focus op skills van nieuwkomers meer oplevert dan alleen een focus op cv en diploma

31-05-2021

 1. De internationale trend van een focus op cv en diploma naar een focus op skills is een noodzakelijke shift. Tekorten op de arbeidsmarkt en toenemende (gedwongen) migratie, maken het noodzakelijk om op een andere manier naar arbeidspotentieel te kijken. Ook ontwikkelingen zoals het steeds sneller veranderen van beroepen en het wisselen van beroepen gedurende de loopbaan, maken dat educatie alleen niet meer in staat is het juiste profiel af te leveren aan de arbeidsmarkt.

 2. Het monopolie van de erkenning die je krijgt voor het leren dat je doet, ligt op dit moment bij educatie in de vorm van certificaten en diploma’s. Mmaar daarmee wordt een groot deel van wat iemand kan en weet over het hoofd gezien. Je leert overal, je hele leven lang. Door te focussen op skills, worden ook vaardigheden die je op allerlei plekken (onderwijs, werk, thuis, onderweg) hebt opgedaan expliciet gemaakt. Juist voor nieuwkomers is deze erkenning essentieel. Hun transitie en de reis die ze hebben afgelegd op zich zou je al als een prestatie kunnen zien. Het geeft ook de mogelijkheid om het zorgen voor familie (als moeder, als vader of als mantelzorger) te waarderen.

 3. De verschuiving van een focus op diploma’s en CV naar een focus op skills, staat gelijk aan een verschuiving van een focus op gebrek naar een focus op mogelijkheden. Waar het in de huidige arbeidsmarkt vooral gaat om wat iemand mist (ten opzichte van mensen die in Nederland geboren zijn), biedt een focus op skills de kans op te kijken naar wat iemand kan. In plaats van gebrek, staan mogelijkheden hier centraal.

 4. Een focus op skills heeft de potentie obstakels waar nieuwkomers mee te maken krijgen op hun weg naar werk weg te nemen. Skills bieden een gemeenschappelijke taal, die culturen, werkervaring en onderwijssystemen overstijgt. Dit maakt dat een focus op skills een manier is om obstakels die nieuwkomers tegenkomen in hun weg naar werk, zoals eisen die gesteld worden aan werkervaring en het feit dat in het buitenland behaalde diploma’s niet op dezelfde manier gewaardeerd worden in Nederland, te overkomen.

 5. Een focus op skills is een manier voor nieuwkomers om regie te nemen over hun eigen talenten en ontwikkeling. Laat mensen zelf aangeven wat hun vaardigheden zijn en hoe ze zich willen ontwikkelen.

 6. Skillsinstrumenten moeten toegankelijk en laagdrempelig zijn. Om bij te kunnen dragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, is de voorwaarde dat instrumenten die skills inzichtelijk maken toegankelijk en laagdrempelig zijn. Dat betekent dat de tool ongeacht opleidingsniveau te gebruiken moet zijn, niet te talig, cultuurspecifiek of beschikbaar in meerdere talen moet zijn en online te gebruiken is via een app op de telefoon.

 7. Een skillspaspoort moet samengaan met een skillsmindset bij werkgevers. Op dit moment wordt er vooral veel over skills gepraat, maar aan de kant van de werkgevers nog weinig toegepast. Ondanks dat de ambitie er is, blijven zij vaak nog hangen in traditionele diploma’s en vacatureteksten met strenge eisen. Hier ligt dus nog een missie, al is de verwachting ook dat werkgevers de noodzaak van de focus op skills steeds meer in zullen zien, zeker in de kraptesectoren.

 8. Naast skills is motivatie een heel belangrijk aspect. Werkgevers willen vooral iemand die gemotiveerd is en enige basis werknemersskills heeft, veel kan op de werkvloer worden geleerd. Het is belangrijk dat zachte elementen, zoals motivatie, ook een plaats krijgen op het skillspaspoort.

 9. Het skillsdenken heeft het potentieel de arbeidsmarkt inclusiever te maken, maar dat gebeurt niet per definitie. Bestaande biassen kunnen doorwerken in instrumenten die skills inzichtelijk maken, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de tools zijn daarom een voorwaarde. Daarbij is het belangrijk bewust te zijn van het feit dat mensen geneigd zijn mensen aan te nemen die op hen lijken. Bewustwording van dit mechanisme is een belangrijke eerste stap. 

 10. Met technologie alleen kom je er niet, de menselijke maat blijft belangrijk. In de meest intensieve variant is persoonlijke begeleiding en matching nodig, en in een lichtere variant toegang tot andere netwerken, om te zorgen dat een nieuwkomer door de eerste deur komt. Als je met je skillspaspoort voor een dichte deur staat, kom je nog steeds niet verder. 

De webinar “Een Focus op Skills” is hier online terug te kijken.

Meer lezen? 

We schreven dit artikel gebaseerd op de inzichten uit de webinar. 

Bekijk ook het onderzoeksrapport over het Skillspaspoort voor meer informatie en inzichten uit de wetenschap: “Het Skillspaspoort: Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers” door A.H. Ballakfih, J. Zinsmeister en N. Bay.

En deze brochure van de SER over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de skillsgerichte arbeidsmarkt.

Aan de slag? Check hier welke initiatieven bij de webinar aanwezig waren en hoe jij gebruik kunt maken van de instrumenten die zij aanbieden.

Asmaa over cultuurverschillen en -overeenkomsten op werk

Asmaa over cultuurverschillen en -overeenkomsten op werk

In gesprek met Asmaa over cultuurverschillen en -overeenkomsten op het werk

02-10-2019

Je woont nu 3,5 jaar in Nederland. Kun je kort iets over deze periode vertellen?

Ik ben hier alleen heen gekomen. Het was niet veilig genoeg voor mijn vier kinderen om hier ook heen te reizen. De eerste 1,5 jaar ben ik alleen geweest. Ik woon in Beuningen, dichtbij Nijmegen.  Ik sprak heel goed Engels en ik ben een sociaal mens. Ik heb dan ook heel veel mensen ontmoet. Ik vind het zo leuk om mensen te ontmoeten. Dit heeft mij veel geholpen met de taal. Nu wonen mijn kinderen en mijn man bij mij.

Je geeft aan dat je veel mensen hebt ontmoet. Waar bijvoorbeeld?

In het AZC heb ik een Spaanse vrouw leren kennen, zij is nu een goede vriendin van mij. Zij werkte daar als vrijwilliger. Ze studeert en werkt bij het Radboud ziekenhuis en ik heb haar gevraagd of ik een keer met haar mocht meegaan. Ik miste echt mijn vakgebied. Zij heeft voor mij een afspraak geregeld en zo kon ik rondkijken bij de microbiologie afdeling. Dit was echt mijn beste dag in Nederland! Ik kon weer even terug naar mijn eigen leven. Ik vond het zo fijn om weer in het ziekenhuis te zijn en met mijn passie bezig te zijn.

Is het werk als laborant in Nederland en Syrië ook vergelijkbaar?

Het is wel vergelijkbaar, maar er zijn ook verschillen. Het grootste verschil is dat wij in Syrie veel met onze handen werken. In Nederland werk je veel meer met apparaten. Het voordeel is dat je preciezere resultaten krijgt, maar het nadeel is dat je door het gebruik van veel machines wel minder werknemers nodig hebt. Dat is jammer.

Uiteindelijk heb je een stage geregeld in het ziekenhuis.

Ja dat klopt! Laura, mijn Spaanse vriendin, en Janneke hebben via de manager een eerste afspraak geregeld.  Zij vroegen hem of ik iets van vrijwilligerswerk kon doen. Ik wilde graag bezig blijven, mijn kinderen waren nog in Syrie. Ik wilde mijn tijd nuttig besteden. De manager ging akkoord en ik kreeg een stagecontract voor 8 maanden op de genetica afdeling. Dit is een internationale afdeling dus ik kon alles in het Engels doen. Binnen een week kon ik met alles meedoen. Zij hadden verwacht dat het wel een maand zou duren. Zij waren erg verrast. Ik ben ook wel erg leergierig. Ik wil echt alles weten. Na de 8 maanden kreeg ik helaas geen contract.

Wat ben je gaan doen?

Mijn familie kwam toen naar Nederland. Ik heb mijn Inburgering staatsexamen op B2 niveau gehaald. Verder had ik toen weinig tijd om te werken en studeren. Ik was echt bezig dat mijn gezin hier in Nederland kon landen en dat alles goed werd geregeld. Na een jaar acht ik: nu hebben zij genoeg genoten, nu moet ik aan de slag. Ik heb mijn diplomawaardering aangevraagd: MBO4 richting laboratorium. Dit is goed genoeg om in Nederland te werken.

En toen op zoek gegaan naar werk…

Ja klopt! Ik stuurde iedere dag wel een of twee brieven. Van sommige organisaties kreeg ik een reactie, van anderen niet. Een CV had ik al en bij de ONA cursus (oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt) heb ik geleerd hoe ik een brief moet schrijven. Ik vind het wel moeilijk om over mijzelf te praten. Het is niet mijn gewoonte om over mijzelf te praten en te zeggen waar ik goed in ben.

En je hebt werk gevonden!

Ik heb bij de gemeente aangegeven dat ik heel graag aan het werk wil. Zij hebben mij doorgestuurd naar het Werkbedrijf. Dit is een organisatie die vluchtelingen helpt om werk te vinden. Daar heb ik Astrid Peerenboom ontmoet. Zij werkt als zelfstandige en ondersteunt gemeenten en werkgeversservicepunten om meer mensen naar werk te begeleiden. Ik heb een gesprek met haar gehad en aangegeven wat ik graag zou willen doen.  Mijn eerste baan was bij Mead Johnson als laborant assistent op de microbiologie afdeling. Dit was een contract van zes maanden. Vervolgens ben ik gewezen op de vacature in het Radboud Ziekenhuis. Nu werk ik daar als apotheekassistent. Ik zet de medicijnen klaar. 5 uur per dag en 5 dagen in de week. Ik ben de uitkering uit.

Hoe ging het solliciatiegesprek?

Ik hou heel erg van kletsen. En Nederlandse mensen denk ik ook. Tijdens het sollicitatiegesprek begon ik direct om over mijzelf te vertellen hoe het in Nederland is. En zij wilde meer weten: wie is Asmaa?

We hadden ook echt lol tijdens het gesprek. Zij vroegen hoe ik naar werk ging en ik zei dat ik altijd met de bus ga. Mijn buurman zegt altijd: Je bent toch niet van suiker gemaakt. Dit vertelde ik tijdens mijn sollicitatiegesprek. En tot nu toe zegt mijn collega altijd: Asmaa ben je van suiker of niet? Ik ga nog steeds met de bus.

Wat is jouw droombaan?

Mijn droom is om laborant te worden. Een maand geleden heb ik een brief gestuurd naar Laboratorium Clinics in Radboud. Ze willen graag kennis maken met mij. Vorige week had ik een gesprek en dit ging goed. Het nadeel is dat je in ploegendienst werkt. Dit doet mijn man ook niet. Daarom gaat het niet lukken. Misschien dat ik nog door ga studeren. Ik ben bij een open dag geweest bij de Hogeschool van Utrecht. Hier kan je een deeltijd opleiding doen van 4 jaar. Ik denk dat ik het wel sneller kan, want ik heb al een studie afgerond in Syrië. Wie weet ga ik dit in de toekomst nog doen. Ik heb wel zin om te studeren.

Welke tips heb je voor nieuwkomers die op zoek zijn naar werk?

Het is belangrijk om een netwerk te hebben, de taal heel goed te leren en contact te maken met mensen. Door mensen te leren kennen kun je iets gaan doen. Ook kunnen andere mensen jou supporten om door te gaan en je te laten geloven dat het echt goed komt. Probeer ook altijd positief te denken. Blijf optimistisch. Ik heb geen problemen met mensen. Ik respecteer iedereen en iedereen respecteert mij.

Kun je hier een voorbeeld van geven?

Bij de Radboud dragen ze als werkkleding eigenlijk korte mouwen. Ik heb aangegeven dat ik volgens mijn religie geen korte mouwen mag dragen. Ze hebben andere kleding voor mij geregeld. Ik draag nu lange mouwen. Dit is voor hun geen probleem. Dat vind ik zo fijn en aardig. Dit is nu echt een mooi voorbeeld van respect hebben voor elkaar.

Kebko Kabakibi over keuzes maken

Kebko Kabakibi over keuzes maken

Kebko Kabakibi over keuzes maken (en er vervolgens 100% voor gaan)

26-09-2019

Kebko (26) is een echte doorzetter met een duidelijk doel voor ogen: hij wil een van de toptrainers van Nederland worden. In Syrië studeerde hij scheikunde aan de universiteit, maar sinds hij in Nederland woont doet hij er alles aan om zijn nieuwe droom te verwezenlijken. We vroegen hem hoe dat gaat.

Je hebt scheikunde gestudeerd, maar je wil nu de beste personal trainer van Nederland worden. Dat is nogal een carrière switch.
Ik kan niet terug naar het studentenleven: alleen maar studeren en nog vier jaar wachten tot ik kan gaan werken. Daarnaast zie ik mezelf ook niet per se in een laboratorium werken. Het leek me interessant, maar ik voel er geen passie voor. Sinds ik in Nederland woon, werk ik. In het begin fulltime in een bar in Amsterdam. Ik stak veel tijd en energie in het bedrijf van iemand anders. Je krijgt daar alleen geld voor terug, terwijl werk voor mij ook over het krijgen van een goed gevoel gaat. Ik heb er wel ontzettend veel mensen leren kennen. Die vroegen me vaak hoe ik mijn toekomst voor me zag. Dat heeft me aan het denken gezet.

En toen?
Tijdens mijn werk in de horeca werd ik uitgenodigd om naar de opening van een nieuwe sportschool in de buurt te komen. Ik sportte altijd al veel, dus ik ben naar die opening gegaan. De sportschool heet PTA Personal Training Agency. Daar zagen ze wat ik kon en werd ik gevraagd of ik interesse had in een stage. Ik kreeg het nummer van de eigenaar, Robert Schoot. Robert vroeg me waar ik mijn carrière wilde eindigen, in plaats van waar ik wilde beginnen. Als je namelijk duidelijk voor ogen hebt wat je droom is, kun je een pad uitstippelen en acties ondernemen om je doel te behalen. Dat is echt belangrijk: een keuze maken en er honderd procent voor gaan.

Je hebt de stage succesvol afgerond. Wat heb je daarna gedaan?
Na mijn stage kon ik mijn eerste klant gaan trainen. Daarnaast werkte ik nog in de bar. Na verloop van tijd kreeg ik steeds meer klanten, zodat ik kon stoppen met de horeca. Op dit moment begeleid ik zestien mensen, mede dankzij Robert. Hij heeft me een paar van zijn eigen klanten gegeven, wat me echt een goede kick-start gaf. Ik werk als zzp-er, maar ik voel me wel echt een onderdeel van het bedrijf. Het is een hele nieuwe sportschool en in het begin hielp ik veel met het ontwikkelen van de business. Ik heb veel geleerd over de manier waarop een bedrijf groeit.

Kun je meer vertellen over jouw trainingsmethode?
Mijn voornaamste taak als trainer is om mensen discipline te geven om te kunnen doen wat ze moeten doen om hun doel te behalen. Ik probeer eerst echt een klik te krijgen met een klant. Als mensen me namelijk meer vertellen over hun levensstijl – eten, slapen, bewegen – dan kan ik beter advies geven. Het is het belangrijkst dat mensen nieuwe gewoontes aanleren. Ik vind dat een ontzettend interessant proces. En inmiddels zijn bijna al mijn klanten vrienden van me geworden, wat het werk extra leuk maakt.

Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan wat je nu echt wil doen. Zoek informatie, vraag mensen om je heen voor advies, bouw een netwerk op en – heel belangrijk – leer de taal! Daar moet je echt een prioriteit van maken.

Hoe hou je je werk uitdagend?
Ik probeer mezelf continu te ontwikkelen door zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Dat doe ik bijvoorbeeld door zelfstudie en cursussen. Ik vind het belangrijk om van iedere sport iets af te weten, zodat ik mijn klanten van de juiste technieken en oefeningen kan voorzien. Ik doe daarom aan diverse sporten, zoals weightlifting, kickboksen, yoga, krav maga, calisthenics en capoeira.

Je praat met erg veel enthousiasme over je vak.
Klopt! Mijn hobby is mijn werk geworden. Dat is denk ik het beste wat je kan overkomen. Ik krijg er echt energie van.

Wil je ooit een eigen gym?
Deze vraag krijg ik vaker, maar het is geen ambitie van me. Als je eigenaar bent van een gym veranderen je taken. Ik vind het juist zo leuk om mensen te coachen. Het is mijn doel om een van de toptrainers van Nederland te worden. Ook zou ik later graag naar het buitenland willen om daar mensen te coachen. Ik wil vooral écht werk hebben, dat ik overal ter wereld kan doen.

Je spreekt erg positief over je toekomst.
Zeker. Ik voel me sinds een paar maanden echt thuis in Nederland: ik heb een eigen, stabiele plek en ik verdien mijn eigen geld. Vanuit deze situatie kan ik goed nadenken over mijn volgende stappen.

Heb je advies aan andere mensen die nieuw zijn in Nederland?
Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan wat je nu echt wil doen. Zoek informatie, vraag mensen om je heen voor advies, bouw een netwerk op en – heel belangrijk – leer de taal! Daar moet je echt een prioriteit van maken. Als ik ergens nieuw ben, wil ik zo snel mogelijk de taal leren spreken. Ik heb bijvoorbeeld in Turkije gewoond en het eerste wat ik daar deed? Turks leren! En wees niet bang om fouten te maken, pas als je het doet, leer je het echt. En als mensen merken dat je een doel hebt en echt iets wil doen, dan willen ze je graag helpen.

Kunnen we je nog ergens volgen?
Mijn fitness journey kun je volgen via Instagram en als je het leuk vindt om een keer met me te trainen kun je je aanmelden via mijn website.

Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan wat je nu echt wil doen. Zoek informatie, vraag mensen om je heen voor advies, bouw een netwerk op en – heel belangrijk – leer de taal! Daar moet je echt een prioriteit van maken.

Een nieuwe start: oriënteer je opnieuw

Een nieuwe start: oriënteer je opnieuw

Mohamad Almarawi over een nieuwe start maken (en vooruit blijven kijken)

30-09-2019

Mohamad Almarawi kwam op tweeëntwintigjarige leeftijd vanuit Damascus, Syrië naar Nederland. Inmiddels is hij zesentwintig en werkt hij als installatiemonteur bij HeatTransformers. We spraken hem over het maken van een nieuwe start en hoe het is om als bijna afgestudeerd bouwkundige in Damascus ineens weer onderaan de opleidingsladder te staan in Nederland.

Wat verwachtte je van je nieuwe leven in Nederland?
Ik dacht dat ik een comfortabel leven zou leiden, dat ik gewoon door kon gaan met mijn studie zoals ik dat in Syrië had. Ik studeerde daar bouwkunde aan de universiteit. Ik moest nog twee vakken en dan zou ik mijn diploma krijgen. Toen ik naar Nederland kwam, merkte ik dat ik veel concurrentie had; de beste bouwkundigen komen uit Nederland en hebben allemaal aan de TU Delft gestudeerd. Je moet hier echt vechten voor wat je wil, dat had ik niet verwacht. Ik had van tevoren wel de stappen uitgedacht die ik moest nemen, maar ik dacht dat elke stap wat makkelijker zou zijn. Op een gegeven moment moest ik echt opnieuw bedenken wat ik wilde.

En toen ben je op zoek gegaan naar werk. Hoe ging dat?
Het eerste jaar was echt moeilijk. Je moet er helemaal opnieuw achter komen wat je moet doen om werk te vinden. En als ik iets interessants zag, durfde ik vaak niet te bellen of te mailen, omdat ik de taal nog niet goed sprak. Toen ik naar werk in de bouw zocht, werd ik voor verschillende gesprekken uitgenodigd, maar uiteindelijk niet aangenomen vanwege de taalbarrière. Ik kwam tijdens die gesprekken vaak niet goed uit mijn woorden, of ik begreep niet wat er gevraagd werd.

Wat heb je toen gedaan?
Ik ben er alles aan gaan doen om Nederlandse te leren. Vooral het doen van vrijwilligerswerk was echt super. Ik kon op een hele rustige manier de taal leren en al mijn vragen stellen. Ik ging ook vaak naar een taalcafé of naar de kerk, om nieuwe mensen te ontmoeten. Via VluchtelingenWerk ontmoette ik iemand die later een vriend werd. We spraken vaak af in de stad om iets te drinken en later werd ik bij hem thuis uitgenodigd. Hij stelde me ook voor aan zijn vrienden, dus zo heb ik ook meer mensen leren kennen waar ik de taal mee kon oefenen.

Via een vriend hoorde ik op een gegeven moment over een korte opleiding tot installatiemonteur. Ik heb een mail gestuurd en kreeg direct een enthousiaste reactie terug. Ik ging op gesprek en werd toegelaten tot het programma. Dat duurde drie maanden. Ik kreeg theorie, praktijk en de mogelijkheid om mijn VCA te halen. Daarnaast kreeg ik een cursus in communicatie.

Wat hield die cursus in?
Het was een training op hbo-niveau. Er werd vooral veel aandacht besteed aan de manier waarop je moet solliciteren in Nederland en hoe je een sollicitatiegesprek voert met een werkgever. Maar we leerden ook hoe je erachter kunt komen waar je goed in bent.

En waar ben jij goed in?
Plannen! Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht altijd dat ik vooral met materiaal wilde werken en zelfstandig aan het werk wilde zijn. Maar tijdens de cursus kwam ik erachter dat ik juist graag met mensen werk, dat ik het leuk vind om te plannen en dat ik in de toekomst graag andere mensen zou willen begeleiden. Als projectleider bijvoorbeeld. Ik ontdekte ook meer over mezelf. Ik vertelde bijvoorbeeld dat ik erg eigenwijs ben: als iets niet lukt ga ik net zo lang door tot het wel gaat. Tijdens de cursus zeiden ze dat ik niet eigenwijs ben, maar juist een doorzetter. Dus wat ik als negatief bestempelde, veranderden zij naar iets positiefs. Dat vond ik mooi.

En nu werk je bij HeatTransformers. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Nadat ik mijn opleiding afrondde, heb ik mijn cv aangepast en heb ik opnieuw brieven naar installatiebedrijven gestuurd. HeatTransformers nodigde me uit voor een gesprek. Mijn taal was toen nog steeds niet zo goed, iets wat zij ook zeiden tijdens het gesprek. Ik werd gelukkig wel aangenomen. Ik werk nu nog onder begeleiding, maar ik ben bezig met het halen van allerlei certificaten, zodat ik officieel installatiemonteur kan worden. Ik werk nu negen maanden bij HeatTransformers en mijn Nederlands is veel beter geworden. Ik werk vijf dagen per week, dus ik ben echt de hele week Nederlands aan het spreken. En ik oefen veel met collega’s en klanten, dan ga je snel vooruit. Ik heb echt geweldige collega’s. Ze zijn allemaal Nederlands en hebben me echt veel geleerd. Ook over dingen op de werkvloer.

Zoals?
Sommige dingen gaan in Nederland anders dan in Syrië. Daar was ik altijd heel bescheiden op mijn werk. Er wordt in Syrië veel door je baas besloten en je krijgt meestal directe opdrachten. Hier heb je veel meer ruimte om zelf ideeën aan te dragen, maar je hebt ook veel meer eigen verantwoordelijkheid. Dat is wel wennen. Ik moet ook leren om mijn mening te geven. Je moet echt je mond durven opendoen.

Heb je nog meer tips voor nieuwkomers die graag aan het werk willen?
Het allerbelangrijkste is dat je de taal leert, mensen ontmoet en contact maakt. En je moet echt durven spreken, ook al beheers je de taal nog niet perfect. Gewoon doen, dan leer je het pas echt. Het is ook belangrijk dat je flexibel bent. In het begin was mijn houding: ‘Dit ben ik, zo werk ik en zo ben ik nu eenmaal.’ Nu probeer ik me veel meer aan te passen, ook op de werkvloer. Je moet daarnaast flexibel zijn in het vinden van een baan. Kijk niet alleen naar het werk of de opleiding die je in je thuisland deed. Je bent nieuw in Nederland, dus oriënteer je opnieuw. Je kunt namelijk switchen van beroep. Toen ik overstapte van bouwkunde naar installatietechniek, bood dat me ineens veel meer mogelijkheden. Ik zocht ook veel op internet, daar kan je alle informatie vinden die je nodig hebt.

Kijk niet alleen naar het werk of de opleiding die je in je thuisland deed. Je bent nieuw in Nederland, dus oriënteer je opnieuw. Je kunt namelijk switchen van beroep.

Jij bent hoogopgeleid en weet hoe je met internet om moet gaan. Hoe kunnen mensen die bijvoorbeeld analfabeet zijn het aanpakken?
Goede vraag! Een vriend van mij spreekt Arabisch, maar kan niet lezen en schrijven in het Arabisch. Voor hem is het dus heel lastig om uitleg te vinden op internet. Hij heeft daardoor veel minder mogelijkheden dan ik. Het is dus belangrijk dat hij zo snel mogelijk aan het werk kan, zodat hij Nederlands gaat spreken. Dan kunnen mensen hem dingen uitleggen. Op die manier zou hij veel kunnen leren. Ook al is hij analfabeet, hij kan wel heel goed werken.

Wat is jouw toekomstdroom?
Ik wil graag een hbo-diploma halen, het liefst in werktuigbouwkunde. Die opleiding duurt vier jaar. Ik heb me aangemeld bij UAF en sta momenteel op de wachtlijst, maar ik hoop dat ik in februari kan starten. En ondertussen kan ik een 06-nummer bellen of naar een studiekeuzebureau gaan als ik meer informatie nodig heb. Het liefst wil ik werken en studeren combineren en uiteindelijk een eigen project beginnen. Of het werk dat ik nu doe op een hoger niveau uitvoeren, bijvoorbeeld als projectleider. Opstarten in Nederland ging een stuk minder makkelijk dan ik gedacht had, maar één verwachting is wel uitgekomen: als ik het goed doe, dan krijg ik iets goeds terug. En dat is ook wat er is gebeurd.

Altijd vragen blijven stellen

Altijd vragen blijven stellen

Hussam Nema over ondernemen in Nederland (en altijd blijven vragen)

30-09-2019

Het is altijd Hussams droom geweest om een eigen bedrijf te hebben, net als zijn vader. Hij wilde dan ook zo snel mogelijk zijn eigen winkel openen nadat hij vanuit Syrië naar Nederland kwam. We vroegen hem hoe het hem lukte zijn droom te realiseren.

Wat deed je voor werk in Syrië?
Ik werkte bij mijn vader. Ik heb niet gestudeerd en mijn vader had een eigen bedrijf in Aleppo. Een groothandelsmarkt met allerlei voedingsmiddelen. We verzorgden de inkoop en verkoop van producten. Het was dus geen winkel waar mensen hun boodschappen deden, maar echt een groot bedrijf waar andere bedrijven hun spullen inkochten.

Bestaat het bedrijf van je vader nog?
Ja, hij is nog steeds open, al heeft hij bijna geen producten meer. Toen het zo’n vijf jaar geleden erg onveilig was in Aleppo, kochten mensen ontzettend veel eten in. Ze wisten niet of ze de volgende dag nog zouden leven of dood zouden zijn. Het is inmiddels weer veiliger, maar er is geen werk meer, geen geld en er zijn geen producten. Qua oorlog is het gevaar weg, maar omdat er nu zoveel armoede is, is er diefstal. Je kunt ook beter niet tegen iemand zeggen dat je geld hebt.

Je kwam in 2016 naar Nederland en je hebt pas je eigen winkel geopend. Hoe ging dat?
Ik heb ongeveer anderhalf jaar in een AZC gezeten en in 2017 – of 2018, dat weet ik niet meer precies – ben ik in Hoogvliet komen wonen. Toen ben ik ook begonnen met Nederlands leren. Ik werkte eerst bij Thuisbezorgd en bij een Marokkaanse supermarkt. Daarna begon ik aan een ondernemerschapscursus. Tijdens die cursus behandelden we elke keer een nieuw onderwerp. Het ging bijvoorbeeld over het starten van je eigen bedrijf in Nederland, hoe je hier aan werk kunt komen en wat de regels zijn. Daarnaast leerde ik hoe je de boekhouding moet doen, hoe je met Nederlandse klanten omgaat en hoe je een winkel runt. Het was ook nuttig om te leren hoe je een ondernemingsplan moet schrijven voor de gemeente. In Nederland heb je namelijk veel meer regels dan in Syrië.

En na de cursus? Hoe ben je aan deze winkel gekomen?
Ik woon hier vlakbij en liep op een dag langs dit pand. Het stond leeg en er hing een briefje dat de winkel te huur stond. Ik heb gelijk de makelaar gebeld om een afspraak te maken. Daarna kon ik de ruimte huren. Ik heb me ingeschreven bij de KvK en bij de Belastingdienst. Ik heb ook aan allerlei leveranciers gevraagd of ze producten konden leveren die ik achteraf pas zou hoeven betalen. Dat lukte. Veel Syrische handelaren hebben me geholpen, maar ik kreeg ook hulp van Turkse leveranciers. Mede dankzij hen kon ik snel beginnen.

Ben je zonder geld begonnen?
Deels. Ik vroeg een uitkering aan bij BBZ en ik had nog wat eigen geld om te investeren. Daarvan heb ik de onmisbare dingen gekocht, zoals een koeling, de kassa en de verlichting. Ik ben inmiddels vier maanden open en het gaat goed.

Hoe ben je aan al je leveranciers gekomen?
Ik ben naar veel Syrische supermarkten gegaan en heb daar gevraagd hoe zij zijn gestart en met welke leveranciers zij werken. Op die manier ben ik echt gaan netwerken en kreeg ik veel goede tips. Ik had al een tijdje in een Marokkaanse supermarkt gewerkt, waar ik ook veel leerde. Ik ging vaak met de eigenaar mee naar groothandels, dus ik wist al waar ik veel van mijn producten kon kopen.

Wat voor klanten komen er naar je winkel?
Ze zijn heel aardig! Iedereen gebruikt makkelijke woorden, omdat ze weten dat ik nog niet zo lang in Nederland ben. Ik had verwacht dat ik alleen Syrische klanten zou hebben, maar er komen Hollandse, Surinaamse, Afrikaanse, Marokkaanse en Iraakse mensen. Dit is de eerste Syrische winkel in de buurt, dus veel mensen komen speciaal hierheen voor hun spullen. Mijn prijzen zijn goed en klanten kunnen ook producten bestellen. Ze zijn ook heel nieuwsgierig en vragen de hele tijd: ‘Wat is dit? En wat is dat?’ Ik ken van ongeveer 70 procent van de producten de Nederlandse naam, maar ik leer elke dag nog nieuwe dingen. Daarom wil ik ook mijn taal verder ontwikkelen. Ik ken nu de basis, maar ik wil graag beter worden.

Heb je nog tips voor nieuwkomers die ook hun eigen zaak willen openen?
Het is echt belangrijk om de Nederlandse taal goed te leren en de regels te kennen. Je moet zo veel mogelijk vragen stellen, aan iedereen. Als je je eigen supermarkt wil openen, ga dan naar andere supermarkten om te vragen hoe zij zijn begonnen. Toen ik advies vroeg aan Syriërs die hier al dertig jaar wonen zeiden ze allemaal dat ik eerst de taal heel goed moest leren.

Je moet zo veel mogelijk vragen stellen, aan iedereen. Als je je eigen supermarkt wil openen, ga dan naar andere supermarkten om te vragen hoe zij zijn begonnen

Heb je ooit gedacht dat het niet zou lukken?
Nou, in het begin bezorgde het me veel hoofdpijn. Ik kende de taal en de regels niet. Het was echt moeilijk, maar dat kwam ook omdat ik zelf in mijn hoofd had dat het moeilijk was. Inmiddels weet ik beter. Je moet vooral weten waar je informatie kunt vinden. Ik heb veel op Google gezocht en stelde zoals ik al zei vragen aan iedereen die ik kon vinden. Ik merkte dat veel mensen ook graag willen helpen. Als iemand nu aan mij zou vragen hoe je een supermarkt moet openen, dan zou ik hen ook helpen, nu ik zelf weet hoe het moet.

Je bent iedere dag open. Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 20:00 en op zondag van 12:00 tot 18:00.
Klopt! Ik vind het belangrijk om iedere dag open te zijn. De eigenaar van de Marokkaanse supermarkt waar ik werkte, sloot elke maandag, terwijl veel klanten ook op maandag boodschappen wilden doen. Dan loop je wel inkomsten mis. Daarom ben ik elke dag open, ik ben nooit een dag vrij.

Je werkt alleen. Wil je nog iemand aannemen?
Misschien in de toekomst. Het eerste jaar ga ik heel hard werken, gewoon alleen. Daarna wil ik misschien een medewerker in dienst nemen zodat ik op zondagen vrij ben. Mijn familie in Syrië belt elke dag om te vragen of ze bij me mogen werken, haha! Ja, ze willen hier graag naartoe komen. Ze zijn wel trots op me en blij dat het me gelukt is om een eigen zaak te openen. Maar voorlopig red ik het nog alleen. Mijn vrouw helpt me ook in de winkel. Zij gaat daarnaast naar school om Nederlands te leren, maar het is ook goed om het in de winkel te oefenen. Ik denk dat het heel goed is om werk en school te combineren. Hier moet je wel.

Je winkel ziet er fantastisch uit. Is er nog een product dat het meeste wordt verkocht?
Er zijn een paar dingen die heel goed lopen, maar ik denk dat za’atar op nummer één staat. Dat is een typisch Arabische kruidenmix, die lekker is met olijfolie en Arabisch brood. Ook veel Hollanders kopen het. Daarnaast heb ik veel eigen kruiden, die worden vers gemalen in de winkel, met een speciale machine. Ik deed dat ook in Syrië en het is echt mijn specialiteit.

Hoe zie je de toekomst?
Het was altijd mijn droom om een eigen bedrijf te beginnen, net zoals mijn vader. Van hem heb ik alles geleerd. Ik heb nooit voor een ander willen werken. Ik weet hoe ik een bedrijf moet runnen en ik vind het fijn dat alles van mijzelf is. Mijn supermarkt is nu een Syrische winkel, maar in de toekomst wil ik een hele grote supermarkt openen met producten uit allerlei landen. Dan heb ik spullen voor Hollanders, Irakezen, Surinamers, Syriërs, voor iedereen!

Gonpo’s zoektocht naar werk

Gonpo’s zoektocht naar werk

In gesprek met Gonpo. Hoe is haar zoektocht naar werk verlopen?

16-07-2020

The Pursuit of Happiness (POH) is onderdeel van het Fundament en begeleidt nieuwkomers uit provincie Gelderland naar werk in de zorg. PoH is een alliantieproject van HappyNurse, een ervaren detacheerbureau in de zorg, en De Peerenboom, een klein adviesbureau met veel ervaring met het begeleiden van nieuwkomers.

Gonpo Tso Yeshi Sang is een van de deelnemers van POH. Wij gingen in gesprek met Gonpo en vroegen hoe haar zoektocht naar werk is verlopen.

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Gonpo en ik woon in Malden. Ik kom uit Tibet en woon nu acht jaar in Nederland samen met mijn dochter van dertien jaar. Ik was 32 jaar toen ik naar Nederland kwam. Ik ben na aankomst gestart met het leren van de Nederlandse taal aan het ROC Nijmegen. Ik heb 1,5 jaar lang taallessen gevolgd. Ik heb de examens niet gehaald, want ik vond het echt te moeilijk. In Tibet ben ik nooit naar school gegaan.  Ik kwam hier als analfabeet. Ik kon dus ook niet goed lezen en schrijven in mijn eigen taal. Het was voor mij echt lastig om het Nederlandse alfabet te leren. De eerste periode in Nederland was echt moeilijk.

Wat maakte die periode moeilijk?
Ik sprak in het begin geen Nederlands. Ik spreek ook geen Engels, dus ik kon mensen niet om hulp vragen als ik iets niet begreepIk zat soms in de verkeerde trein of stapte bij het verkeerde station uit. Ik begreep ook niet wat er op de bordjes stond bij centraal station en daardoor raakte ik soms de weg kwijt. Van het COA kreeg je een map en dan zeiden ze: “Kijk maar in de map, daar staat wat je moet doen en naar welk adres je moet.” Dat is allemaal niet zo makkelijk. Soms wist ik niet waar ik moest uitstappen. Ik heb zo vaak ergens moeten wachten. Het was in de wintertijd. Het was echt koud. Als ik nu terugdenk aan die periode denk ik: “Hoe heb ik dat gedaan?” Ik ben wel echt een sterke vrouw.

Had je bepaalde verwachtingen toen je naar Nederland kwam?
Ik had geen idee waar ik terecht zou komen. Alles is hier anders. Mensen zien er hier anders uit, hebben andere ogen, ander soort haar. Ik kende ook geen mensen uit Tibet die in Nederland wonen. Ik kende niks en niemand. Wel wist ik zeker dat ik zo snel mogelijk wilde werken. In Tibet heb ik ook altijd gewerkt. Ik was daar schaapsherder. Dan ging ik met de dieren naar de weides en maakte ik kaas van melk. In Nederland wilde ik het liefst met oudere mensen werken.

In Tibet ben ik nooit naar school gegaan. Ik kwam hier als analfabeet. De eerste periode in Nederland was echt moeilijk. Ik sprak in het begin geen Nederlands. Ik spreek ook geen Engels, dus ik kon mensen niet om hulp vragen als ik iets niet begreep. Ik zat soms in de verkeerde trein of stapte bij het verkeerde station uit.

Kun je meer vertellen over jouw zoektocht naar werk in Nederland?
Toen ik twee jaar in Nederland was, kwam ik in contact met Astrid Peerenboom. Astrid heeft mij echt overal bij geholpen. Zij heeft mij alles uitgelegd. Dus ook dat je op internet vacatures moet zoeken en hoe je moet reageren. Ook heeft Astrid mij geholpen bij het maken van een CV en het schrijven van een motivatiebrief. Ze praat ook met de baas van een bedrijf. Voor haar is het makkelijker om dit te doen dan voor mij. Zij spreekt de taal goed en kent de mensen. Ik vond het echt fijn dat Astrid mij zo goed heeft geholpen.

Wat zorgde ervoor dat Astrid jou goed kon helpen?
Astrid heeft écht geluisterd naar wat ik wil. Ik zei tegen Astrid: “Ik wil geld verdienen, maar wel werk doen dat fijn is voor mijn hart.” Ik heb aan haar verteld dat ik graag met oudere mensen wil werken en zij heeft samen met mij naar een baan gezocht.

En toen ben je begonnen bij verzorgingshuis Malderburch.
Ja, dat klopt. Ik heb daar intern een opleiding gevolgd tot medewerker huishoudelijke dienst. Ik heb kamers schoongemaakt van de bewoners. Dit heb ik een half jaar gedaan. Daarna heb ik twee jaar gewerkt bij Grand Care Nijmegen als huishoudelijke hulp. Na twee jaar kreeg ik geen vast contract, omdat mijn taalvaardigheid niet goed genoeg was. Ik had bijvoorbeeld moeite met het versturen van lange brieven. Ze zeiden dat ik na zes maanden misschien opnieuw kon solliciteren. En dat ik die zes maanden zou kunnen gebruiken om mijn taalvaardigheid te verbeteren. Ik heb daar niet op gewacht en ben verder gegaan met solliciteren. Toen ben ik bij het Van der Valk hotel aan de slag gegaan. Ik vond dit alleen een beetje te zwaar. Ik moest ook op zaterdag en zondag werken. Hierdoor zag ik mijn dochter te weinig. Ik heb verder geen familie hier die op haar kan passen en ik vond het niet fijn dat mijn dochter dan zo vaak alleen thuis was. Daarom ben ik op zoek gegaan naar iets anders. Nu werk ik bij Tzorg.

Hoe vind je je huidige baan bij Tzorg?
Ik vind het heel leuk.  In Tibet zijn oudere mensen heel belangrijk. Ik heb mijn ouders al tien jaar niet gezien. Als ik met oudere mensen werk dan voelt het alsof ik voor mijn ouders zorg. Bij Tzorg heb ik mijn eigen cliënten bij wie ik thuis kom. De meeste cliënten zijn tussen de 80 en 90 jaar oud. Ik ga altijd eerst het huis schoonmaken en daarna koffiedrinken. Soms maak ik ook wat grapjes. Het is altijd heel gezellig. Veel cliënten zeggen tegen mij: “Jij bent zo lief, je zorgt zo goed voor ons, we hebben zoveel geluk gehad met jou.” Ze zeggen dat sommige collega’s alleen schoonmaken en gelijk weer weggaan. Ik blijf altijd nog kletsen, dat vinden ze leuk. Ook heb ik cliënten van wie de kinderen nooit langskomen. Dat vind ik zo erg. Soms neem ik ook wat kleding mee. Als zij bijvoorbeeld kleding hebben waar gaten in zitten, dan maak ik dat voor ze. Ik heb thuis een naaimachine.

Toen ik twee jaar in Nederland was, kwam ik in contact met Astrid Peerenboom. Astrid heeft mij echt overal bij geholpen. Ik heb aan haar verteld dat ik graag met oudere mensen wil werken en zij heeft samen met mij naar een baan gezocht.

Heb je tips voor mensen die nieuw zijn in Nederland en op zoek zijn naar werk?
Het is belangrijk dat je in ieder geval de taal goed spreekt. Dat is nog belangrijker dan dat je kunt lezen en schrijven. Ook is het belangrijk dat je mensen leert kennen. Praat met mensen. Wees niet bang om fouten te maken. Van fouten leer je. Laat mensen om je heen weten dat je op zoek bent naar werk en vraag of ze jou kunnen helpen. Hopelijk kom je dan net zo iemand als Astrid tegen.

Praat met mensen. Wees niet bang om fouten te maken. Van fouten leer je. Laat mensen om je heen weten dat je op zoek bent naar werk en vraag of ze jou kunnen helpen. Hopelijk kom je dan net zo iemand als Astrid tegen.

Wat is jouw droom voor de toekomst?
Mijn droom is om in een bejaardentehuis te werken. Dit wil ik gaan doen als mijn dochter wat ouder is en het voor haar minder erg is om vaker alleen te zijn. Ik moet dan wel eerst een opleiding volgen. Ik weet niet precies hoe de opleiding heet, maar het is een opleiding waarbij je leert om mensen te wassen, in bed om te draaien en goed te verzorgen. Dit is echt mijn droom.

The Pursuit of Happiness is onderdeel van Het Platform: Nieuwkomers & Werk. Dit platform ondersteunt maatschappelijke initiatieven gericht op de bouw, zorg, ondernemerschap en horeca, en bouwt kennis op over wat wel en niet werkt voor de gang van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt.