Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

De BIG-registratie als obstakel voor nieuwkomers & werk in de zorgsector

Webinar: De BIG-registratie als obstakel voor nieuwkomers & werk in de zorgsector – een actieagenda

Ondanks de grote en oplopende personeelstekorten lukt het nieuwkomers met een zorgachtergrond nauwelijks om baan in de zorgsector te krijgen. En dat terwijl er in Nederland wel buitenlands gediplomeerde zorgprofessionals zijn die aan de slag kunnen en graag willen bijdragen. Een van de obstakels waar zij mee te maken krijgen is het vereiste om in het BIG-register te staan. In het rapport “van asielzoeker tot zorgverlener” identificeert de Adviescommisie voor Vreemdelingenzaken het complexe, langdurige en prijzige traject om de BIG-registratie te behalen als een van de belangrijkste hindernissen. Edu4u, dat zich inzet voor gelijke kansen voor nieuwkomers in de zorgsector, constateert dat het proces voor buitenlands gediplomeerde artsen en verpleegkundigen ontmoedigend werkt.

Om beter gebruik te maken van de potentie die al aanwezig is, zal de weg voor nieuwkomers naar werk in de zorgsector makkelijker gemaakt moeten worden. Het wegnemen van wettelijke en administratieve obstakels en het versnellen en vereenvoudigen van het erkennen van buitenlandse diploma’s zijn hierin belangrijke voorwaarden. Het UAF, stichting voor gevluchte studenten en professionals, spreekt zich al jaren uit voor het sneller en soepeler inzetten van de kennis en expertise van gevluchte zorgprofessionals. In mei 2021 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor het “wegnemen van wettelijke en administratieve hindernissen voor het in de zorg inzetten van statushouders.”

Er lijkt dus beweging gaande te zijn en die beweging is in deze tijd waarin onze zorginstellingen extra onder druk staan misschien wel urgenter dan ooit. Tijd voor een inventarisatie. Wat is er voor nodig om deze hindernissen weg te nemen? Wat zijn de alternatieven en hoe kunnen we deze tot stand brengen? Hoe kan het veld van beleidsmakers, maatschappelijke initiatieven en zorginstellingen hieraan bijdragen? En hoe kunnen we dit in vergelijkend perspectief plaatsen? Opvallend is dat het percentage werkzame buitenlandse artsen en verpleegkundigen in Nederland een stuk lager ligt (2,2%) dan in buurlanden Duitsland (11,9%) en België (12,3%). Welke inzichten kunnen wij meenemen uit deze landen?

In dit webinar gaan we over deze vragen in gesprek met experts, maatschappelijke initiatieven en nieuwkomers die de BIG-registratie zelf behaald hebben in Nederland en het soortgelijke proces in Duitsland. Met als doel tot een concrete actieagenda te komen om de toetreding tot de arbeidsmarkt van buitenlands gediplomeerde zorgprofessionals gemakkelijker te maken en onnodige obstakels weg te nemen.

Onze sprekers