Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Verbinding met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers: van het belang tot aan de praktijk

29-07-2021

Vanuit het Platform Nieuwkomers & Werk, waarin wij initiatieven ondersteunen die nieuwkomers naar een betaalde baan begeleiden, zien we dat toegang tot informele netwerken en een goede verbondenheid met nieuwkomers een voorwaarde is voor het maken van impact. Maar welke voordelen levert deze verbondenheid jou op als werkgever, organisatie, of beleidsmedewerker? En hoe breng je die verbondenheid in de praktijk? Om deze vragen te beantwoorden organiseerde het Platform Nieuwkomers & Werk op 1 juli 2021 de webinar “Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers”, waarin wij in gesprek gingen met verschillende experts (kijk de webinar hier terug). In deze driedelige serie van artikelen blikken we terug op het belang van verbondenheid, de voorwaarden voor toegang tot informele netwerken en gemeenschappen en de bouwstenen die deze toegang duurzaam maken. Lees in deel 1 van deze serie: Wat levert het op om als werkgever, organisatie of beleidsmedewerker verbonden te zijn met informele netwerken of gemeenschappen? 

Deel 1: Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers

Toeleiding naar werk: een diverse kandidatenpool, effectieve begeleiding en duurzamere resultaten

Vanuit onze ervaringen met het Platform, weten we dat initiatieven die nieuwkomers begeleiden naar werk veel baat hebben bij verbinding met informele netwerken en gemeenschappen. Waarom zou je als maatschappelijke organisatie of werkgever deze verbinding moeten aangaan? 

Ten eerste vergroot verbondenheid met informele netwerken of gemeenschappen de kans om je pool van kandidaten diverser te maken. Abdel Harchaoui, bestuurder van DOK030 en projectleider van twee initiatieven die wij als Platform ondersteunen, kan hierover meepraten: ‘Verbonden zijn met informele netwerken is de sleutel tot succes om voldoende kandidaten te kunnen werven’. Met zijn organisatie DOK030 begeleidt hij onder andere nieuwkomers naar een baan binnen de horeca of de digitale sector. Het liefst laat Abdel de verbinding met informele netwerken van nieuwkomers organisch ontstaan. In zijn werk als bestuurder heeft hij veel contact met andere ondernemers en nieuwkomers. Om geschikte deelnemers te vinden voor zijn initiatieven vertelde hij aan zijn contacten wat hij van plan was en vroeg hij rond of zij nieuwkomers kenden die misschien interesse hadden. Een connectie met een nieuwkomer die hij had geholpen bij het oprichten van een eigen ICT scholingsinstituut bood de uitkomst: via zijn netwerk lukt het om voldoende kandidaten te werven die geïnteresseerd waren in een leerwerktraject binnen de digitale sector.

Daarnaast draagt verbonden zijn met informele netwerken ook bij aan het opbouwen van vertrouwen. Een belangrijke voorwaarde om een samenwerking te laten slagen en om nieuwkomers duurzaam toe te leiden naar werk. Bij Stichting De Werkshop, een stichting die verschillende doelgroepen naar werk begeleidt, weten ze daar alles van. Door dichtbij de doelgroep te staan bouwen zij vertrouwen op met hun deelnemers: ‘We proberen de deelnemers hun taal te spreken, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat betekent dat we op hun taalniveau zitten, maar vooral ook kijken van “wie ben jij en wat heb jij nodig?”, aldus Djawad Ahmadi, projectmedewerker bij Stichting De Werkshop. Uit ervaringen weet Djawad dat het niet werkt om je eigen visie door te drukken. Wanneer je vacatures zoekt die niet aansluiten op de behoeften van de deelnemers, zal er geen duurzame toeleiding naar werk ontstaan. 

Diensten aanbieden of beleid maken: verhoogde toegankelijkheid en nieuwe perspectieven

Ook organisaties die diensten leveren aan nieuwkomers of beleid maken voor nieuwkomers doen er goed aan om verbonden te zijn met informele netwerken of gemeenschappen van nieuwkomers. De onderliggende gedachte hierbij is dat de mensen waarvoor je de dienst aanbiedt of waarvoor het beleid gemaakt wordt, hierin meegenomen moeten worden als expert, met ervaringen en ideeën om van te leren. 

‘Wij weten dat nieuwkomers meer risico lopen op gezondheidsproblemen en dus ook vaker gebruik zouden moeten maken van zorg, maar we zien ze niet en we weten ook niet precies wat er aan de hand is.’, hoort Inge Goorts, projectleider en adviseur Gezondheid Statushouders bij Pharos vaak van zorgprofessionals. Als organisatie is het belangrijk dat je toegankelijk bent voor jouw doelgroep. Wanneer je niet weet waarom de doelgroep jou als organisatie niet weet te vinden, biedt een samenwerking met een sleutelpersoon een uitkomst. Inge legt uit: ‘Sleutelpersonen zijn mensen die zelf naar Nederland zijn gevlucht of gemigreerd en heel goed weten wat anderen nieuwkomers hier nodig hebben om zich goed en gezond te voelen en hoe zij wegwijs gemaakt kunnen worden in de Nederlandse gezondheidszorg.’ Door als organisatie sleutelpersonen in te zetten, kun je via de informele netwerken achterhalen welke obstakels nieuwkomers uit dat netwerk ervaren. Vervolgens kun je deze feedback gebruiken om je werkwijze aan te passen en zo toegankelijker te worden voor jouw doelgroep. 

Ook Tamer Alalloush, community manager bij OpenEmbassy, is zich bewust van de meerwaarde van verbondenheid met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers. Als community manager organiseert hij regelmatig expertpoolsessies met gemeenten. Nieuwkomers en oudkomers uit verschillende regio’s komen bij elkaar om te praten over een bepaald thema waar beleidsmakers advies over willen ontvangen. Vanuit hun eigen ervaringen en ervaringen van mensen uit hun netwerk geeft de expertpool advies aan de gemeente. Volgens Tamer bieden de expertpoolsessies een nieuw perspectief aan gemeenten, hij krijgt vaak de opmerking: ‘Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar dat wisten wij helemaal niet.’ Als gemeentelijke organisatie kun je soms een blinde vlek hebben. Door de verbinding aan te gaan met informele netwerken en gemeenschappen, wordt je je bewuster van de impact die beleid op mensen kan hebben en waar de behoeften van degene waarvoor je het beleid maakt precies liggen.

Meer horen en zien?

Dit artikel is gebaseerd op de webinar “Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers” en is hier online terug te kijken.

Meer lezen? 

Benieuwd hoe je toegang krijgt tot informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers? Dat lees je in deel 2 van deze serie.