Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Een focus op skills: 10 inzichten

31-05-2021

  1. De internationale trend van een focus op cv en diploma naar een focus op skills is een noodzakelijke shift. Tekorten op de arbeidsmarkt en toenemende (gedwongen) migratie, maken het noodzakelijk om op een andere manier naar arbeidspotentieel te kijken. Ook ontwikkelingen zoals het steeds sneller veranderen van beroepen en het wisselen van beroepen gedurende de loopbaan, maken dat educatie alleen niet meer in staat is het juiste profiel af te leveren aan de arbeidsmarkt.

  2. Het monopolie van de erkenning die je krijgt voor het leren dat je doet, ligt op dit moment bij educatie in de vorm van certificaten en diploma’s. Mmaar daarmee wordt een groot deel van wat iemand kan en weet over het hoofd gezien. Je leert overal, je hele leven lang. Door te focussen op skills, worden ook vaardigheden die je op allerlei plekken (onderwijs, werk, thuis, onderweg) hebt opgedaan expliciet gemaakt. Juist voor nieuwkomers is deze erkenning essentieel. Hun transitie en de reis die ze hebben afgelegd op zich zou je al als een prestatie kunnen zien. Het geeft ook de mogelijkheid om het zorgen voor familie (als moeder, als vader of als mantelzorger) te waarderen.

  3. De verschuiving van een focus op diploma’s en CV naar een focus op skills, staat gelijk aan een verschuiving van een focus op gebrek naar een focus op mogelijkheden. Waar het in de huidige arbeidsmarkt vooral gaat om wat iemand mist (ten opzichte van mensen die in Nederland geboren zijn), biedt een focus op skills de kans op te kijken naar wat iemand kan. In plaats van gebrek, staan mogelijkheden hier centraal.

  4. Een focus op skills heeft de potentie obstakels waar nieuwkomers mee te maken krijgen op hun weg naar werk weg te nemen. Skills bieden een gemeenschappelijke taal, die culturen, werkervaring en onderwijssystemen overstijgt. Dit maakt dat een focus op skills een manier is om obstakels die nieuwkomers tegenkomen in hun weg naar werk, zoals eisen die gesteld worden aan werkervaring en het feit dat in het buitenland behaalde diploma’s niet op dezelfde manier gewaardeerd worden in Nederland, te overkomen.

  5. Een focus op skills is een manier voor nieuwkomers om regie te nemen over hun eigen talenten en ontwikkeling. Laat mensen zelf aangeven wat hun vaardigheden zijn en hoe ze zich willen ontwikkelen.

  6. Skillsinstrumenten moeten toegankelijk en laagdrempelig zijn. Om bij te kunnen dragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, is de voorwaarde dat instrumenten die skills inzichtelijk maken toegankelijk en laagdrempelig zijn. Dat betekent dat de tool ongeacht opleidingsniveau te gebruiken moet zijn, niet te talig, cultuurspecifiek of beschikbaar in meerdere talen moet zijn en online te gebruiken is via een app op de telefoon.

  7. Een skillspaspoort moet samengaan met een skillsmindset bij werkgevers. Op dit moment wordt er vooral veel over skills gepraat, maar aan de kant van de werkgevers nog weinig toegepast. Ondanks dat de ambitie er is, blijven zij vaak nog hangen in traditionele diploma’s en vacatureteksten met strenge eisen. Hier ligt dus nog een missie, al is de verwachting ook dat werkgevers de noodzaak van de focus op skills steeds meer in zullen zien, zeker in de kraptesectoren.

  8. Naast skills is motivatie een heel belangrijk aspect. Werkgevers willen vooral iemand die gemotiveerd is en enige basis werknemersskills heeft, veel kan op de werkvloer worden geleerd. Het is belangrijk dat zachte elementen, zoals motivatie, ook een plaats krijgen op het skillspaspoort.

  9. Het skillsdenken heeft het potentieel de arbeidsmarkt inclusiever te maken, maar dat gebeurt niet per definitie. Bestaande biassen kunnen doorwerken in instrumenten die skills inzichtelijk maken, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de tools zijn daarom een voorwaarde. Daarbij is het belangrijk bewust te zijn van het feit dat mensen geneigd zijn mensen aan te nemen die op hen lijken. Bewustwording van dit mechanisme is een belangrijke eerste stap. 

  10. Met technologie alleen kom je er niet, de menselijke maat blijft belangrijk. In de meest intensieve variant is persoonlijke begeleiding en matching nodig, en in een lichtere variant toegang tot andere netwerken, om te zorgen dat een nieuwkomer door de eerste deur komt. Als je met je skillspaspoort voor een dichte deur staat, kom je nog steeds niet verder. 

De webinar “Een Focus op Skills” is hier online terug te kijken.

Meer lezen? 

We schreven dit artikel gebaseerd op de inzichten uit de webinar. 

Bekijk ook het onderzoeksrapport over het Skillspaspoort voor meer informatie en inzichten uit de wetenschap: “Het Skillspaspoort: Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers” door A.H. Ballakfih, J. Zinsmeister en N. Bay.

En deze brochure van de SER over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de skillsgerichte arbeidsmarkt.

Aan de slag? Check hier welke initiatieven bij de webinar aanwezig waren en hoe jij gebruik kunt maken van de instrumenten die zij aanbieden.