Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Happy Nurse & De Peerenboom - The Pursuit of Happiness

The Pursuit of Happiness (PoH) begeleidt nieuwkomers uit provincie Gelderland naar werk in de zorg, met een focus op verpleegkundigen, verzorgenden, tandartsen en operatieassistenten. Deze focus komt voort uit enerzijds het netwerk van de betrokken partijen en anderzijds de vraag van de markt en het aanbod van nieuwkomers.