Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Platform Werk Inclusief Beperking

Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt verschillende praktijkprojecten die de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vergroten. Zij werken hierbij vanuit de volgende uitgangspunten: acceptatie en ervaringsdeskundigheid, gelijkwaardigheid en een relationeel karakter.