Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Open Call: Nieuwkomers aan het werk in de digitale sector

Nieuwkomers aan het werk in de digitale sector

Op zoek naar een nieuw initiatief

Het Platform Nieuwkomers & Werk is een samenwerking van OpenEmbassy en de Goldschmeding Foundation met het doel dat nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk en zo waardig mogelijk blijvend kunnen participeren op de arbeidsmarkt op een manier die past bij hun talenten en ambities. Om dit te bereiken, ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden met financiering, kennis, onderzoek, community en coaching. Voorbeelden van initiatieven die deel uitmaken van ons Platform vind je hier (artikel over CCN, artikel over Edu4U). Voor de tweede helft van 2022 zijn we op zoek naar een nieuw initiatief dat zich aan wil sluiten bij het Platform. Hieraan stellen wij de volgende inhoudelijke voorwaarden:

 1. Het initiatief focust zich op de specifieke doelgroep nieuwkomers, die als volgt gedefinieerd wordt: vreemdelingen die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen met een niet-tijdelijk verblijfsdoel, en die verplicht zijn om in te burgeren. In de praktijk zijn dit vooral statushouders (asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning in Nederland), inclusief hun gezinnen, en gezinsmigranten.
 2. Het initiatief richt zich op werk in de Digitale Sector en begeleidt nieuwkomers naar een specifiek beroep binnen deze sector. Onder de digitale sector verstaan wij alle activiteiten en diensten die bijdragen aan het digitale ecosysteem. Dit ecosysteem omvat de facilitators van de digitale infrastructuur tot aan (toekomstige) digitale businesses en hun klanten. Het kan hierbij dus gaan om het voorzien, ontwikkelen of toepassen van technologie.
 3. Binnen het Platform hanteren wij een indeling  5 fases van arbeidsmarkt toetreding (voorbereiden op werk, werk zoeken, matchen, arbeidsovereenkomst aangaan, behouden van baan). Het initiatief richt zich op elk van deze fases,  met de nadruk op duurzame uitstroom in een baan die past bij de talenten en ambities van de nieuwkomer. 
 4. Werkgevers worden vanaf het begin bij het initiatief betrokken. 
 5. Het initiatief is goed verbonden met relevante stakeholders zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en informele netwerken van nieuwkomers.  
 6. Bij de selectie van deelnemers ligt de nadruk op skills en motivatie in plaats van op CV en diploma’s. Aan het opleidingsniveau van deelnemers worden geen strenge eisen gesteld en het traject is geschikt voor deelnemers met verschillende opleidingsniveaus. Bovendien wordt er ingezet op participatie in het traject van zowel mannen als vrouwen. 
 7. Het initiatief wil graag leren en haar aanpak optimaliseren en werkt daartoe mee aan een onderzoek naar de werkzame bestanddelen uit de gebruikte methode door onze onderzoekspartner Regioplan.
 8. Nieuwkomers zijn een vast onderdeel binnen de organisatie van het initiatief. Het initiatief streeft naar een divers projectteam.

Onze voorkeur gaat uit naar:

 • Initiatieven binnen de creatieve subsector (marketing, UI designer, webdesigner, copywriter) en de technische subsector (technisch beheerder, UX designer, developer).
 • Een initiatief dat zich richt op de Rijksoverheid of een lokale overheid als werkgever.  Dit omdat bekend is dat daar veel vraag is naar werknemers in de digitale sector, en een ambitie om meer inclusieve werkvloeren te organiseren. 
 • Een initiatief dat opgericht is door een nieuwkomer

Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden voor deelname aan het Platform:

 • Typische looptijd van een project: tussen de 12 en 18 maanden
 • Orde van grootte schenking: tussen de €40.000 en  €70.000 euro vanuit de Goldschmeding Foundation
 • Voorkeur voor co-financiering
 • Rechtsvorm initiatiefnemer: stichtingen of BV’s met een sociale missie en daaraan gekoppelde stichting. 

Voldoet jouw initiatief of idee aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze Open Call door dit idee-formulier ingevuld op te sturen naar soraya@openembassy.nl uiterlijk 10 mei 2022.

Vervolg

Uit de aanmeldingen zullen wij na 10 mei een shortlist maken van initiatiefnemers waar we een kort gesprek mee zullen voeren. Na deze gesprekken zullen we een initiatief kiezen om het projectvoorstel mee te gaan schrijven en ter goedkeuring voor te leggen aan de Goldschmeding Foundation. Het doel is dat dit project in de zomer van 2022 kan starten. 


Vragen? Mail soraya@openembassy.nl