Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Kleurrijk Zorgen in een kansrijke samenleving

Het project Kleurrijk Zorgen is opgestart door een coalitie bestaande uit de Zorggroep Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn en verschillende zorginstellingen in de regio. De samenwerking is voortgekomen uit het begeleiden van 30 Syrische vrouwen uit Apeldoorn naar een baan binnen de intramurale ouderenzorg. Op basis van deze ervaring is een aanpak ontwikkeld waaraan de VARIIS methodiek (zoals geformuleerd door Jos Artz) en het bloemmodel van Aslan Consultants ten grondslag liggen. Cultuursensitiviteit en wederzijds leren (door werknemer én werkgever) staan hierin centraal. De Kleurrijk Zorgen aanpak is tot nu toe op twee groepen toegepast. Binnen het project dat nu door het Platform ondersteund wordt, volgen ten minste 30 mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een cultuursensitief traject met als uitkomst een baan met BBL-opleiding in de intramurale ouderenzorg. Gelijktijdig worden ook de zes deelnemende zorginstellingen cultuursensitief ingericht. Uniek aan de aanpak is dat niet alleen nieuwkomers, maar ook de deelnemende werkgevers actief een traject doorlopen.