Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Succesfactoren in het verhaal van DOK030 - in gesprek met Abdel Harchaoui

Flexibiliteit, volharding en nauw contact: succesfactoren in het verhaal van DOK030.

21/02/2022 – Petra Naser en Soraya Shawki

  • De naam: DOK030  
  • Huidig initiatief binnen het Platform Nieuwkomers & Werk 
  • Programma: opleiding tot data center professional                                      
  • Begindatum: 1 april 2021
  • Sector: digitale sector                                          
  • Deelnemers: 20
  • Projectleider: Abdel Harchaoui

Lees hier meer over DOK030.

Hoe is het begonnen?

Vallen, opstaan en doorgaan, met grote doorzettingskracht kun je alle obstakels overwinnen. Het is niet altijd even makkelijk, maar een mooie uitdaging is het zeker. Lessen over volharding, weerstand en omgaan met uiteenlopende verwachtingen van werkgevers en organisaties typeren het verhaal van DOK030. Wat de projectleider van DOK030, Abdel Harchaoui, motiveert om niet op te geven? De deelnemers. “Waar ik mij over blijf verbazen, elke keer weer, is hoe super gemotiveerd en enthousiast zij deelnemen. Zij zijn blij dat ze een kans krijgen en die kans grijpen ze met beide handen. Ze doen er alles aan om het traject af te ronden en als ik die gezichten zie dan word ik zo blij.” In dit artikel lees je meer over de reis van DOK30, Abdel Harchaoui neemt ons mee op verkenning.

Nadat de coronacrisis uitbrak en DOK030 intern een opleiding moest pauzeren, kwamen er vragen opborrelen. Wat voor initiatief is er onder deze omstandigheden haalbaar en wat is kansrijk? Na wat onderzoek te hebben gedaan bleek al snel dat er relatief veel nieuwkomers hoogopgeleid zijn in de ICT maar slechts moeilijk aan de bak komen. Deze nieuwkomers zijn bereid om te investeren in zichzelf en een dergelijk scholingstraject te volgen. De doelgroep vinden en bij elkaar houden vormde hierin geen obstakel. Er ontstond zelfs een dynamiek binnen de groepen waarin het de norm werd om elkaar te helpen en samen te werken, stelde Abdel vast. De volgende stap was het vinden van financiering en een werkgever, wat onder andere resulteerde in een samenwerking binnen het Platform Nieuwkomers & Werk en met een datacenter.
Dit was een veelbelovend startpunt omdat, enerzijds, de ICT en digitale sector een tekort aan werknemers ervaart. Anderzijds, is er een groot aantal hoogopgeleide nieuwkomers met een ICT achtergrond die klaarstaan om iets te ondernemen. Vraag en aanbod zijn aanwezig, dan resteert nog de vraag wat de succesfactoren zijn voor het slagen van een scholingstraject om de verbinding tussen de twee te maken.

Behoeftes, bemiddeling en flexibiliteit

Als je aan een opleiding of scholingstraject gaat beginnen, staan er een paar factoren om de kans van slagen te vergroten centraal. Een stabiele thuissituatie, voldoende rust en je niet hoeven zorgen maken over financiën zijn doorslaggevend, aldus Abdel. Om die reden is aandacht voor de persoonlijke situatie van elke deelnemer onmisbaar. DOK030 heeft dit goed in de vingers en besteedt uitgebreid aandacht aan het in kaart brengen van de hulpbehoeftes van de deelnemers zodat zij weten wat er speelt op verschillende vlakken. Zo was er een stel ouders die het scholingstraject volgden maar nog geen oplossing hadden gevonden voor de opvang van hun kinderen. Op dat moment heeft DOK030 samen met de gemeente gekeken of zij in aanmerking zouden komen voor bijzondere bijstand voor de kinderopvang. Zo gezegd, zo gedaan. De aanvraag voor kinderopvangtoeslag werd gedaan zodat de ouders zorgeloos konden meedoen.
Met deze flexibele houding wordt er een vruchtbare situatie gecreëerd voor de deelnemers, het vergroten van hun slagingskans staat hierbij voorop.
Om dit te stimuleren is naast persoonlijke aandacht, het spreken van de taal van de doelgroep essentieel. DOK030 zet trainers, docenten en begeleiders in vanuit de doelgroep zelf. Soms vraagt dit om een andere aanpak, zoals bij een Syrische ICT docent die zijn uitleg geeft in het Engels of Arabisch of bij de inzet van een afgestudeerde deelnemer als begeleider.
Oprechte interesse in elkaars belevingswereld, begrip, en voor elkaar klaarstaan zijn hierin de leidraad. De flexibele houding van DOK030 maakt hen uniek. Abdel beklemtoonde dit: “Het is belangrijk om er écht voor hen te zijn wanneer ze je nodig hebben, dat je bereikbaar bent, dat ze je kunnen bellen en appen, zelfs ‘s avonds als het nodig is. Of hulp bieden met praktische dingen zoals uitleg geven over een brief.”. De ijver en daadkracht van DOK030 is bij de deelnemers voelbaar en maakt hulp wat de reguliere kaders ontstijgt de gewoonste zaak van de wereld.

DOK030 als brug tussen nieuwkomer en werkgever

Één van de kwaliteiten van DOK030 is inzichtelijk maken wat voor obstakels nieuwkomers moeten overwinnen op de arbeidsmarkt en hierop inspelen. Om de deelnemers zo goed mogelijk voor de dag te laten komen en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, worden er ook aanvullende vakken gegeven die zich richten op skills. Het verbeteren van vaardigheden zoals presenteren, solliciteren en een video CV maken komen aan bod. Aan motivatie en welwillendheid aan de kant van de nieuwkomers is geen gebrek. Wat echter niet altijd even eenvoudig is, is de samenwerking met externe partijen om het project mogelijk te maken zoals: gemeenten, de overheid, bedrijven en organisaties. Zo stelt Abdel: “Het is best lastig om alles zakelijk geregeld te krijgen; om mensen binnen te brengen, anders te laten denken en handelen en hen te laten begrijpen wat wij aan het doen zijn. Dit kost heel veel moeite en ook energie.” Een verklaring voor het ontbreken van bereidheid zijn vooral de hoge verwachtingen die worden gesteld door de werkgevers. Werkgevers zijn vaak op zoek naar mensen die op hen lijken. Voldoen aan die mal is anders als je nieuw bent in Nederland. DOK030 neemt het op zich om deze verwachtingen aan te passen en werkgevers te laten zien hoeveel de deelnemers in huis hebben. Ook bij gemeenten is er soms weerstand, wat ervoor zorgt dat DOK030 regelmatig optreedt als bemiddelende partij. Abdel merkt op: “De ene gemeente is makkelijker dan de ander, de één snapt het en wilt deze mensen ook een kans geven en de ander doet heel moeilijk en vraagt om van alles op te sturen en te regelen. Wij weten hoe gemeentes werken en we gaan er zelf achteraan.” En als dit niet werkt, dan zijn loslaten, volharden en doorgaan de sleutelwoorden want: “Wij snappen best wel hoe instituties werken en dan proberen wij toch een voet tussen de deur te krijgen.”

Kortom, er is altijd hoop – een teleurstelling kan soms leiden tot nieuwe mogelijkheden. Vastberaden zijn in het vinden van een oplossing, reflectie en een sterk aanpassingsvermogen zijn belangrijke factoren in het dynamische speelveld van de ICT. De inspiratiebron van DOK030 en waar ze hun kracht uit halen, is de motivatie van het team en de deelnemers. De hoop is dat werkgevers hier uiteindelijk ook mee besmet raken.

Dit artikel is gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen door Petra Naser namens het Platform Nieuwkomers & Werk.
De interviews maken onderdeel uit van de reeks “in gesprek met”, waarin werknemers van de initiatieven die het Platform steunt, een boekje opendoen over lessen die zij hebben geleerd in hun werk.
Lees hier meer.