Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Hoe Hussein met Edu4u zijn eigen ervaring inzet om anderen te ondersteunen en gelijke kansen in het onderwijs te creëren.

Hoe Hussein met Edu4u zijn eigen ervaring inzet om anderen te ondersteunen en gelijke kansen in het onderwijs te creëren – in gesprek met Hussein Hajji Abdulsalam

23/03/2022 -Petra Naser & Sandrine Lafay

Als Hussein geluisterd had naar alle negatieve feedback en het advies dat hij kreeg vanuit de gemeente, had hij nu een heel ander baantje gehad. Hij luisterde niet, koos zijn eigen weg, overkwam de obstakels die hij tegenkwam en is nu geneeskundestudent aan de VU. Zelf deze obstakels overkomen was echter niet genoeg: met twee medestudenten begon hij Edu4u, een stichting waarmee ze zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zijn grootste droom voor Edu4u? Uitgroeien tot een stichting die buitenlands gediplomeerde zorgprofessionals van a tot z kan ondersteunen bij het hele traject om in Nederland weer aan de slag te gaan: “We willen hen begeleiden bij alle processen met één begeleider, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over stages, obstakels en het uitzoeken van wat de volgende stap is: zij hoeven zich alleen te focussen op hun droom.” Wij spraken met Hussein over de weg die hij afgelegd heeft om te komen waar hij nu is en zij drive om andere hierbij te helpen. 

Waar een wil is is een weg

Al in het AZC probeerde Hussein uit te zoeken hoe hij zijn geneeskundestudie die hij in Syrië begonnen was in Nederland voort kon zetten. Hij stuitte op veel weerstand: “Het is te moeilijk, te duur, het duurt te lang het taalniveau ligt te hoog en het gaat je niet lukken. Je bent al te oud om opnieuw een studie te beginnen en het proces hier in Nederland is heel ingewikkeld.” Hussein legde zich hier echter niet bij neer: hij wilde dokter worden, waar, wanneer en hoe, maakte niet uit. Omdat hij hoorde zeggen dat het in Nederland zo moeilijk zou zijn, schreef hij zich in bij een Turkse Universiteit. Zijn aanmelding werd echter afgewezen, omdat hij zijn verblijfsvergunning in Nederland kreeg. “Achteraf ben ik daar blij om,’ lacht Hussein. “Want nu moest ik wel uitzoeken hoe ik het in Nederland voor elkaar zou kunnen krijgen.” 

Een taalcursus bij de VU bleek een eerste ingang bij de Universiteit. Hij vertelde zijn begeleider over zijn droom en met behulp van goede cijfers, een hoog kennisniveau, hard werk om de taal onder de knie te krijgen en een aanbevelingsbrief kreeg hij toestemming van de universiteit om met een pre bachelor programma te beginnen. Deze pre bachelor diende om zijn niveau te bewijzen en bestond uit alle vakken van jaar 4-6 op het vwo, gevolgd door landelijke examens op vwo6 niveau. Daarmee waren niet alle obstakels overwonnen. Voor hij aan de pre bachelor begon, werkte Hussein bij de Burgerking om zijn taal te verbeteren. De pre bachelor zou een fulltime studie zijn, dus moest hij stoppen met zijn baan. De gemeente vond Hussein’s keuze om met zijn werk bij de Burgerking te stoppen zodat hij deze pre bachelor kon volgen geen logische. Hij kreeg geen financiële ondersteuning vanuit de gemeente, en ook geen studiefinanciering omdat een pre bachelor daarvoor niet in aanmerking komt. Maar ook dit obstakel stopte hem niet. Hij zegde zijn baan op, stopte met roken, ging bij zijn ouders wonen en begon met zijn studie. “Het probleem was niet de gevraagde inzet of de hoeveelheid werk,’ geeft Hussein aan. “Het probleem was het uitvinden van die eerste stappen die je kunt zetten, dat was heel erg moeilijk.” De tegenwerking die Hussein ervaren heeft maakte hem niet teleurgesteld of moedeloos. Het gaf hem de drive om andere mensen hierbij te helpen. 

Van facebookpagina tot erkende stichting

Edu4u begint als een facebookpagina waarop Hussein met twee medestudenten vragen beantwoord van nieuwkomers die in Nederland willen studeren en een eerste bijeenkomst bij de Universiteit. Onverwacht komen er 80 mensen op de bijeenkomst af, wordt deze snel naar een grotere zaal verplaatst en worden er heel veel vragen gesteld.  Een probleem dat steeds naar voren komt is dat de jonge nieuwkomers laag ingeschaald worden en starten met een schakelklas, dit heeft met name te maken met het taalniveau. De groep jongeren die niet meer leerplichtig is, wordt juist zo snel mogelijk naar werk begeleid om financieel afhankelijk te worden, los van hun dromen en passie. Om al deze jongeren toch gelijke kansen te bieden, begint Edu4u met gratis lessen bij de universiteit op zaterdagen en zondagen, zodat mensen deze lessen naast hun werk of de schakelklas kunnen volgen. De vraag is enorm en elke dag komen er rond de 50 telefoontjes binnen met vragen. 

Na twee jaar krijgt Edu4u in 2019 een certificering als officiële taalschool, ontvangen ze financiering van DUO en kunnen ze een aantal medewerkers aannemen. Ze breiden hun werkzaamheden uit met een officiële telefoon/whatsapp lijn, meerdere vakken waarin bijlessen gegeven worden en een mentorprogramma. Er is echter nog een belangrijk obstakel dat ze steeds tegen blijven komen en het is tijd om daar iets aan te doen: de BIG-registratie.

Ondersteuning bij het behalen van de BIG-registratie

Het traject om de BIG-registratie te behalen die vereist is voor buitenslands gediplomeerde zorgprofessionals om hun beroep in Nederland uit te oefenen duurt lang, is ingewikkeld en mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Met ondersteuning vanuit het Platform Nieuwkomers & Werk ontwikkelt Edu4u een traject om buitenlands gediplomeerde artsen en verpleegkundige hierbij te helpen. De deelnemers worden begeleid bij alle stappen die ze moeten zetten en volgen cursussen die hen op de verschillende inhoudelijke toetsen voorbereiden en gericht zijn op het opdoen van communicatievaardigheden. Net zoals Edu4u begonnen is, vinden de cursussen plaats in het weekend, zodat mensen dit naast hun werk kunnen doen “als de gemeente het er niet mee eens is.” 

Ook op systeemniveau moet er dus iets gebeuren. Hussein verwijst naar zijn eigen ervaring met de ontmoedigende houding vanuit de gemeente: “Gemeenten moeten hierin meegenomen worden: het is misschien niet de snelste weg naar een baan, maar wel een goede baan, iemands droombaan. Dat moet je iets meer tijd geven maar daar krijg je uiteindelijk veel meer voor terug.” 

Ook voor werkgevers is er een rol weggelegd: bijvoorbeeld door stage- en werkervaringsplekken beschikbaar te stellen en op die manier praktijkervaring in Nederland te bieden aan buitenlands gediplomeerde zorgprofessionals. 

Tot slot mag het BIG-traject zelf ook op de schop, vindt Hussein. “Het lijkt wel alsof het systeem het zichzelf moeilijker wil maken: het traject werpt op dit moment zoveel obstakels op, en dat terwijl er grote tekorten zijn in de zorgsector.” (lees hier meer over deze obtakels) -> link artikel

Wat ik zelf nodig had, kan ik nu andere mensen bieden

Ondanks het succes merkt Hussein in contact met andere organisaties dat Edu4u, opgericht vanuit de community zelf, vaak onderschat wordt. “Ze vinden ons aardig, maar nemen ons niet altijd serieus,” geeft Hussein aan. “We krijgen vaak de reactie – mooi idee, maar kunnen jullie dat ook doen?” Wat Hussein betreft, bewijst Edu4u de toegevoegde waarde elke dag.

Waar hij een glimlach van op zijn gezicht krijgt? Dat hij andere mensen kan helpen en goed met hen verbonden blijft. Mensen die nu tandarts zijn, dokter of apothekersassistent die aangeven: “Dank jullie wel voor jullie hulp. Ik ben nu aan mijn toekomst begonnen en dit is mijn droombaan.” Zelf had hij deze hulp ooit nodig en kon hij dit niet op deze manier vinden. Nu kan hij de hand van andere personen pakken om de weg te laten zien. 

Dit artikel is gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen door Petra Naser namens het Platform Nieuwkomers & Werk. De interviews maken onderdeel uit van de reeks “in gesprek met”, waarin werknemers van de initiatieven die het Platform steunt, een boekje opendoen over lessen die zij hebben geleerd in hun werk. Lees hier meer.