Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Het Werkhotel: nieuwkomers aan de slag met het Hilton

01-10-2019

Dit is het eerste initiatief dat deel uitmaakt van het programma Het Fundament: Nieuwkomers & Werk.

Het WerkHotel is een pilot-project van VluchtelingenWerk in samenwerking met Refugee Talent Hub en Movement on the Ground. Zij richten zich op de hospitality branche. Hilton Hotels is een belangrijke partner. Het doel van het project is het realiseren van minimaal 10 werkervaringsbanen/leer-werkplekken voor nieuwkomers met uitzicht op betaald werk.

Daarnaast wil VluchtelingenWerk in de praktijk kennis verzamelen om antwoord te geven op de volgende vragen: Werkt de nieuwe aanpak? Wat zijn mogelijke succesfactoren? Wat kunnen wij nog verbeteren? Is er opschaling mogelijk?

‘Een nieuw professioneel netwerk opbouwen is voor vluchtelingen een hele uitdaging. Daarom zijn informele gesprekken met recruiters van een bedrijf als Hilton heel waardevol.’ – André Hendrikse, VluchtelingenWerk Nederland

In het kort de aanpak:

  • Persoonlijke ontmoeting tussen nieuwkomer en werkgever via een Meet and Greet.
  • Persoonlijke individuele begeleiding door een arbeidscoach, ook na de match.
  • Begeleiding van- en door werkgevers.
  • Focus op sectoren waar de vraag naar werknemers het grootst is.
  • Ruimte voor training en opleiding van de kandidaten op basis van een persoonlijk plan