Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Een gesprek met Manar Aburshaid van Stichting 180 Degree

16-07-2020

Kun je kort iets vertellen over Stichting 180 Degree?
Stichting 180 Degree, voorheen Talent Status, heeft als doel om de kloof tussen werkgevers en nieuwkomers te overbruggen en nieuwkomers naar werk te begeleiden. Wij bieden een speciaal intercultureel programma aan en werken hierbij samen met twee andere bedrijven. Met hen hebben we dus een heel leuk traject opgebouwd. We begeleiden mensen van A tot Z, van een uitkering naar een betaalde baan. We werken samen met een opleidingspartner, zij bieden training, coaching, begeleiding en uiteindelijk een diploma. Ook werken we samen met een andere partij waardoor we een contract kunnen aanbieden. Hierdoor krijgen mensen een basissalaris.

Kun je kort vertellen over het programma dat jullie aanbieden?
We hebben een groot netwerk van ongeveer 40.000 statushouders. We kijken naar de ervaring en vaardigheden van gemotiveerde werkzoekenden. We nodigen heel gemotiveerde mensen uit voor een intake. Als de intake is geweest, en ze echt gemotiveerd zijn, gaan we verder kijken in ons andere bestand. Dit is een bestand van 400 werkgevers die interessant zijn. We kijken of er werkgevers zijn die op zoek zijn naar werknemers. We gaan dan in gesprek met de werkgevers. We willen onder andere weten wat de eisen zijn bij een dergelijke baan. Bijv. bepaalde vaktaal die werknemers moeten beheersen of in het bezit van een VCA. Als blijkt dat een kandidaat daar op dat moment nog niet over beschikt gaan wij dat aanbieden, zodat de kandidaat wordt klaargestoomd voor zijn werk. Tegelijkertijd gaan we de kandidaat ook begeleiden. Deze begeleiding gaat vooral over de gewoontes op de werkvloer, werkuren en contract. Vervolgens gaan we de contactpersoon bij de gemeente benaderen. We willen dat de kandidaten een maand een proefplaatsing kunnen krijgen met behoud van uitkering. Als in deze maand alles goed gaat, dan wordt er overgegaan op een betaald contract en wordt de uitkering stopgezet.

Op wat voor banen richt Stichting 180 Degree zich?
We richten ons vooral op blue collar work. Dit is vooral fysiek werk. Denk hierbij aan een schilder, monteur en graafmachinist. Over het algemeen zijn dit mensen die praktisch zijn opgeleid. Ongeveer 75 procent van de nieuwkomers heeft deze achtergrond van blue collar work. Voor deze mensen is het ontzettend moeilijk om een baan te vinden. Hier in Nederland moet je een baan zoeken op internet, vacatures zoeken en een brief schrijven. Dit is heel moeilijk. Het is onze taak om mensen hierbij te helpen en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Waarom is dit volgens jou belangrijk?
Ik ben ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit op de werkvloer zorgt voor innovatie en creativiteit. Dit kan heel belangrijk zijn voor een organisatie. Bijvoorbeeld bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Wat is er uniek aan jullie programma?
Uniek aan ons programma is dat we 6 maanden begeleiding aanbieden voor werknemer en werkgever. Dus nadat het contract is afgesloten bieden wij begeleiding aan om te zorgen voor betere communicatie tussen de partijen. Veel nieuwkomers die een baan hebben gevonden vallen vaak naar een paar maanden weer uit. Dit komt met name door communicatie- en cultuurverschillen. Dus op het moment dat zij een contract tekenen, is het mijn taak om de werknemer en werkgever te benaderen. Soms is dit wekelijks, soms is dit maandelijks. Dan bel ik ze op of ik ga langs en vraag ik: “Hoe gaat het? Is er iets waar jullie niet tevreden over zijn?” Als blijkt dat een werkgever of werknemer niet helemaal tevreden is of er is iets anders aan de hand, dan ga ik langs om het daar even over te hebben. Op die manier wil ik culturele verschillen overbruggen en communicatieproblemen verhelpen. Soms kan er iets op de werkvloer aan de hand zijn dat door een kort gesprekje direct uit de lucht is.

Een van de belangrijkste succesfactoren is dat we een gemeenschappelijke culturele achtergrond hebben met de deelnemers. We begrijpen hun perspectief en ook waar ze ondersteuning bij nodig hebben bij het opbouwen van een carrière in Nederland.

Stichting 180 Degree heeft als doel om de kloof tussen werkgevers en nieuwkomers te overbruggen en nieuwkomers naar werk te begeleiden. We werken samen met een opleidingspartner, zij bieden training, coaching, begeleiding en uiteindelijk een diploma.

Waarom denk jij dat het belangrijk is om dit soort trajecten op te zetten speciaal voor nieuwkomers?
Zonder netwerk, kennis van de arbeidsmarkt, kennis van de Nederlandse werkcultuur of de knowhow van het zoeken naar een baan kunnen we niet verwachten dat nieuwkomers financieel onafhankelijk worden.
Dit traject wil nieuwkomers naar werk begeleiden. Zij zijn dan financieel onafhankelijk. Dit heeft niet alleen een positief effect op het leven van nieuwkomers, maar ook een positieve impact op de samenleving als geheel.

Wat is volgens jou de succesfactor van jullie initiatief?
Een van de belangrijkste succesfactoren is dat we een gemeenschappelijke culturele achtergrond hebben met de deelnemers. We begrijpen hun perspectief en ook waar ze ondersteuning bij nodig hebben bij het opbouwen van een carrière in Nederland. Tegelijkertijd heb ik zelf veel werkervaring opgedaan in Nederland. Ik begrijp dan ook de kant van de werkgevers, wat hun wensen zijn en welke skills werknemers moeten hebben. Deze twee werelden kan ik samenbrengen bij Stichting 180 degree.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging is altijd om onze deelnemers te ondersteunen bij het vinden van een duurzame werkrelatie in plaats van een tijdelijke baan. Een eerste stap kan vrijwilligerswerk of een stage zijn, maar dan moet dit wel een stap zijn in de richting van betaald werk. Dan zijn deelnemers veel gemotiveerder. Er moet dus perspectief zijn.

Wat is jouw belangrijkste inzicht omtrent nieuwkomers & werken in Nederland?
Op het moment dat nieuwkomers in Nederland aankomen, zijn veel mensen gemotiveerd om te gaan werken. Zij willen financieel onafhankelijk zijn. Dit kan alleen bereikt worden via een nationaal beloningssysteem. Dus dat het loont om te werken. Het verschil tussen de uitkering en het minimumloon zou een stuk groter moeten zijn. Ook is het belangrijk dat de arbeidsmarkt inclusiever wordt. Dan kunnen nieuwkomers van grote meerwaarde zijn voor de Nederlandse samenleving.

Meer informatie over Stichting 180 Degree vindt u op de website 180degree.nl. Of neem direct contact op met Manar via manar@180degree.nl

Stichting 180 Degree is onderdeel van Het Fundament: Nieuwkomers & Werk. Dit platform ondersteunt maatschappelijke initiatieven gericht op de bouw, zorg, ondernemerschap en horeca, en bouwt kennis op over wat wel en niet werkt voor de gang van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt.