Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Een gesprek met Abdel Harchaoui van DOK030 over het initiatief Pizzaiolo gericht op de horeca

17-06-2020

Kun je kort iets vertellen over DOK030?
DOK030 is ontstaan vanuit de behoeftes in de wijk Overvecht, Utrecht. Er was behoefte aan een plek waar mensen terecht kunnen als zij ambities hebben om zich verder te ontwikkelen, willen samenwerken of een onderneming willen starten. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om een plek te bieden voor ondernemers waar zij hun plan kunnen realiseren. Daarnaast bieden we ook mogelijkheden voor talentontwikkeling. We richten ons vooral op jongeren. De initiatieven van talentontwikkeling richten zich op de praktijk. Jongeren komen dan in aanraking met het bedrijfsleven. Zij doen op die manier ervaring op in het beroepsveld. 

En hoe is het project van Pizzaiolo ontstaan?
We kijken ook naar de markt. En vanuit daar is het pizzaproject ontstaan. In horecaland is er een gemis aan goede pizzabakkers. Ook het beroepsonderwijs speelt hier niet op in. Ik heb zelf een achtergrond als beleidsmedewerker op het MBO. Samen met een oud-collega en nog een aantal mensen hebben we een traject tot pizzabakker ontwikkeld. Het traject bestaat uit: theorie, praktijk en een stukje maatschappelijke begeleiding. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden door middel van een goede opleiding. 

Wij zijn nu ongeveer 3,5 jaar bezig. Op het begin was het een soort cursus. Later heeft de SVH besloten dat je door deelname aan onze opleiding een landelijk erkend diploma ontvangt. Zo hebben vorig jaar twintig deelnemers ons project met een diploma afgerond. De eerste twintig gediplomeerde pizzabakkers van Nederland!  We hebben hier veel media aandacht voor gekregen.

Meer hierover kun je lezen op  www.italiaanshoreca.nl.

Hoe ziet het traject eruit?
Het is een brede horecaopleiding. Je leert algemene bereidingstechnieken en snijtechnieken. Uiteindelijk specialiseer je je tot pizzabakker. Het traject duurt drie maanden. Vroeger startten we met de theorie en daarna de praktijk. Nu loopt dit parallel. Dit werkt beter. We hebben ook meer ingezet op digitalisering, zodat deelnemers ook vanuit huis kunnen oefenen. Daarnaast zagen we vanuit eerdere groepen dat de taal soms een belemmering vormde. Daarom bieden we nu ook taallessen aan. Voorafgaand aan iedere theorieles krijgen de deelnemers twee uur taalles in vakjargon. Deze woorden komen terug tijdens de theorieles. Dus van 10:00 tot 12:00 krijgen ze taalles en van 13:00 tot 15:00 theorieles. Dit werkt een stuk beter. De deelnemers krijgen ook het HACCP (hygiëne code) examen. Alle deelnemers van deze groep hebben het HACCP certificaat behaald. De theorie is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om je vakmanschap. Hier ligt de focus op tijdens de opleiding. Natuurlijk moet je weten wat de naam is voor keukengerei en ingrediënten, maar als het druk is in het restaurant moet je gewoon pizza’s draaien en werken. Daar zijn niet veel woorden voor nodig. Iedere deelnemer loopt stage. Wij ondersteunen sommige deelnemers bij het regelen van een stage. Na afronding van de praktijklessen, de stage en de theorie moeten ze een toets maken volgens de richtlijnen van SVH. Als zij een voldoende scoren, ontvangen de deelnemers een branche erkend diploma. In verband met de corona maatregelen, hebben we het aantal stage uren beperkt gehouden tot 40 uur. De theorie is twee  dagen per week.

Heb je een mooi voorbeeld van een nieuwkomer die middels dit initiatief een baan heeft in de horeca?
Sommige deelnemers willen een eigen bedrijf starten. Van de vorige groepen waren twee deelnemers die zich  enorm hebben ingezet tijdens het traject en keihard gewerkt tijdens hun stage. Zij hebben een baan gekregen en zijn daarna hun eigen bedrijf gestart. Wij hebben ze hierbij ondersteund. Zij hebben nu een eigen horecazaak. Dit is mooi!

Zij startten met a) een diploma tot pizzabakker b) werkervaring c) een baan d) een eigen onderneming. Wij kunnen dus na de opleiding tot pizzabakker ook een vervolgtraject aanbieden. 

DOK030 is ontstaan vanuit de behoeftes in de wijk Overvecht, Utrecht. Er was behoefte aan een plek waar mensen terecht kunnen als zij ambities hebben om zich verder te ontwikkelen, willen samenwerken of een onderneming willen starten.

Wat is volgens jou de succesfactor van jullie initiatief?
Het is een traject dat deelnemers leidt naar de vraag op de arbeidsmarkt. Als je ze praktijkgericht opleidt dan hebben ze een goede kans. Het kan uiteindelijk ook tot andere beroepen leiden. Zo is er iemand als vrachtwagenchauffeur aan de slag gegaan en een ander als kok. Je ziet dat mensen opleven. Zij doen door dit traject werkervaring op, krijgen weer ritme, leren nieuwe mensen kennen en zien dat zij zelf de sleutel hebben om deuren te openen. Het biedt perspectief. Deelnemers krijgen weer zin om verder te gaan. Dit kan er dus ook voor zorgen dat mensen na de opleiding verder willen leren. 

Hoe gaan jullie te werk tijdens de coronaperiode?
De theorielessen zijn bij DOK030. We hebben de ruimte corona-proof gemaakt. Dit houdt in dat er 1,5 meter afstand is en dat alles is voorzien van wat nodig is volgens het RIVM. De ruimte is breder opgezet, zodat we plek hebben voor alle twaalf de deelnemers.

De praktijk doen we nu in twee groepen. De ruimte is anders te klein. Dus een groep in de ochtend en een groep in de middag.

We zijn nu hard bezig om stages te regelen voor alle deelnemers die dit jaar zijn gestart met het traject. Ook zijn we flink aan het netwerken om een aantal van de deelnemers te kunnen plaatsen na afronding van de opleiding. Hoe en of dit gaat werken, weten we nog niet. Het ligt ook aan de maatregelen vanuit de overheid. Als de maatregelen verder versoepelen, biedt dit wellicht ook meer kansen voor onze kandidaten. 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging?
Het taalniveau van deelnemers kan enorm verschillen. We proberen voor aanvang van het traject het taalniveau goed in kaart te brengen. Toch blijkt dat het voor sommige deelnemers zeer lastig is om op het gevraagde niveau te komen. Dit zegt niets over hun motivatie. We moeten zelf beter selecteren. Een van de dingen waar we mee bezig zijn is het ontwikkelen van een taaltoets met het Taalbureau. Deze taaltoets is gebaseerd op het niveau van de theorie en het examen van SVH. Mensen die zich aanmelden moeten deze toets maken. Op die manier kunnen we beter inschatten of we de  kandidaten die we aannemen naar het gevraagde niveau kunnen tillen.

Wat zijn jou twee belangrijkste inzichten omtrent nieuwkomers & werken in Nederland?
Het eerste inzicht is dat je in je aanpak moet werken vanuit de intrinsieke motivatie van de deelnemer. Nieuwkomers zijn enorm gemotiveerd om actief deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Het tweede inzicht is dat het erg belangrijk is om naar een duidelijk doel toe te werken. Het aanbieden van een traject waar het einddoel vaag blijft, is demotiverend voor deelnemers. Ons traject tot pizzabakker houdt rekening met deze inzichten.

Je ziet dat mensen opleven. Zij doen door dit traject werkervaring op, krijgen weer ritme, leren nieuwe mensen kennen en zien dat zij zelf de sleutel hebben om deuren te openen. Het biedt perspectief. Deelnemers krijgen weer zin om verder te gaan.

DOK030 is onderdeel van Het Fundament : Nieuwkomers & Werk. Dit platform ondersteunt maatschappelijke initiatieven gericht op de bouw, zorg, ondernemerschap en horeca, en bouwt kennis op over wat wel en niet werkt voor de gang van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt.