Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Diversiteit als kracht: het verhaal achter NewBees - in gesprek met Dorien en Osama

Diversiteit als kracht: succesfactoren, geleerde lessen en het verhaal achter NewBees.

28/02/2022 – Petra Naser en Soraya Shawki

Het toverwoord voor het succes van NewBees is ‘diversiteit’. Geloof in het belang van diversiteit binnen en buiten de organisatie en als onderdeel van hun eigen formule, maakt NewBees zo doeltreffend.
Ze zien diversiteit als kracht. Binnen NewBees wordt deze kracht ingezet als bron van nieuwe inzichten, denkrichtingen en oplossingen. Zo is het team bij NewBees een blend van nieuwkomers en Nederlanders met uiteenlopende achtergronden.
De meerwaarde van diversiteit beïnvloedt ook hun kijk naar buiten. Bedrijven kunnen verrijkt worden met de talenten van mensen die nieuw zijn in Nederland. Om dit werkelijkheid te laten worden, vormt NewBees een schakel tussen werkgevers en nieuwkomers. In dit artikel lees je meer over de betekenis hiervan, wat NewBees drijft en de geleerde lessen van hun jarenlange inzet. Hiervoor gingen we in gesprek met operationeel directeur Dorien Marres en coördinator Osama Fanous van NewBees Amsterdam.

NewBees als springplank voor een eerste werkplek in Nederland

Het ontdekken van de talenten van nieuwkomers en hen matchen met organisaties die stages, vrijwilligerswerk en betaalde banen aanbieden die passen bij hun talenten, raakt aan de essentie van NewBees. NewBees opereert in verschillende steden en werkt samen met andere organisaties. Dorien licht toe: “We werken samen met organisaties die werk kunnen bieden zoals vrijwilligerscentrales, zorginstellingen, kleine bedrijven waar nieuwkomers een taalstage mogen doen en allerlei andere plekken. Als er zo’n plek wordt gevonden, dan begeleiden we hen ook op die werkplek”. Voor de begeleiding gaat NewBees in gesprek met werkgevers, vrijwilligers en medewerkers om zicht te krijgen op obstakels, de gang van zaken op de werkvloer en om ervoor te zorgen dat het algeheel een positief proces is. NewBees ondersteunt nieuwkomers ook om hun “eigen talenten te ontdekken en hun ambities waar te maken”, vertelt Osama. NewBees biedt bijvoorbeeld (online) workshops aan die te maken hebben met je weg vinden naar werk op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Echt luisteren en kansen zien

De relatie met de werkgever is een belangrijk onderdeel voor een succesvolle begeleiding. Dat het soms stokt in de relatie is een veelkomend probleem bij organisaties die de weg naar de arbeidsmarkt voor nieuwkomers makkelijker willen maken.
Het herkennen van de talenten van nieuwkomers blijkt soms een moeilijkheid voor werkgevers. Dorien voegde hieraan toe: “Mensen horen vaak dat iemand niet zo goed Nederlands spreekt en dan kunnen ze soms niet zien wat voor talent erachter schuilt. Terwijl de taal soms niet heel belangrijk is.” Dit kan resulteren in een gesloten houding bij de werkgevers en ertoe leiden dat er niet open wordt gestaan om te luisteren, aldus Osama. Het matchen van nieuwkomers met managementfuncties en teamcoördinatie functies, is nu bijvoorbeeld nog lastig, stelt Dorien. De negatieve aannames wegnemen en bewustwording creëren over de kansen met de doelgroep, zal ruimte scheppen voor een open blik en een focus op de talloze mogelijkheden die er zijn. NewBees draagt hier een steentje aan bij door werkgevers te trainen in inclusief werken om de toetreding tot de arbeidsmarkt voor nieuwkomers te vergemakkelijken. Daarnaast is het onderhouden van een stevig netwerk van stichtingen, bedrijven en organisaties voor NewBees van groot belang om succesvol te kunnen blijven matchen met werkgevers.

Hoe meer verschillende mensen, hoe meer verschillende kwaliteiten

Één van de dingen die Dorien op persoonlijk niveau heeft geleerd is dat beschikken over een divers team met een verscheidenheid aan mensen, werkelijk een kracht is. “Hoe meer verschillende mensen je bij elkaar hebt in een team, hoe meer verschillende kwaliteiten je zult hebben en hoe hoger de kwaliteit van je werk zult zijn.”, benoemt Dorien. Ze geeft toe dat het misschien niet altijd even makkelijk is maar de voordelen wegen uiteindelijk veel zwaarder. In een divers team complementeer je elkaar en het opent een deur naar nieuwe zienswijzen.
Waar je als werkgever met een divers werknemersbestand wel voor moet waken, is onbedoelde uitsluiting. Bij NewBees bestaat de helft van de werknemers uit mensen die als nieuwkomer naar Nederland zijn gekomen en de andere helft uit Nederlanders die hier geboren zijn. Het is dan de kunst om ervoor te zorgen dat iedereen even goed kan meedoen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er bewust moet worden stilgestaan bij de taal die wordt gebruikt binnen de organisatie. “Door in de organisatie dingen heel ingewikkeld op te schrijven, zorg je er -zonder dat je het wil- voor dat een groepje mensen toegang heeft tot die informatie en een andere groep, bestaande uit mensen die geen native speaker zijn, niet.” stelt Dorien vast. In samenwerkingen met instanties kan dit soms ook tot uiting komen. Zo vult Dorien aan: “Ik merk dat onze nieuwkomer collega’s die samenwerken met de gemeente echt vastlopen in het systeem.” De manier waarop informatie wordt opgevraagd moet vaak geschreven informatie zijn. Het schrijven kost meestal veel meer moeite dan erover bellen. De bewustwording over de impact van taal, de vorm waarin je informatie deelt en opvraagt en hoe dit eventueel kan uitsluiten, ontbreekt soms. De gevolgen zijn vaak onbedoeld maar dragen wel bij aan de ontoegankelijkheid tot kansen voor nieuwkomers.

Het belang van het thuisgevoel

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en toegang heeft tot dezelfde kansen is het belangrijk dat iedereen zich ook op zijn plaats voelt op een werkplek.
Wat betreft Dorien en Osama, zit het thuisgevoel bij NewBees wel goed: “Ik ben heel tevreden over ons diverse team en hoe inclusief we werken, vertelt Dorien. Er wordt onderling goed samengewerkt tussen de ervaringsdeskundigen met een vluchtelingenachtergrond en de lokale matchers die ervaringsdeskundig zijn in hun eigen stad. De kwaliteiten vullen elkaar goed aan.” Osama ondertekent dit ook: “Ik ben zelf nieuwkomer en mijn achtergrond helpt enorm. Als mensen bijvoorbeeld uit Syrië of Jordanië komen, dan begrijpen we elkaar al heel snel.” Naast inclusieve dienstverlening kan in aanraking komen met verschillende culturen soms ook leiden tot grappige verrassingen. Zo leer je bijvoorbeeld dat je niet gek hoeft op te kijken als iemand je niet in de ogen aankijkt in een gesprek, omdat het in bepaalde culturen juist een teken is van respect, vertelt Osama. Voor Osama is de cirkel ook helemaal rond: “Wat ik mooi vind aan mijn werk, waar ik dankbaar voor ben en mij goed bij voel, is dat ik nu anderen de hulp kan geven die ik zelf ook nodig had.”

Wederzijds begrip en ervoor zorgen dat iedereen zich op een gelijkwaardige manier onderdeel voelt van het team zijn hierin sleutelbegrippen. Werkplezier, voldoening en een fijne bedrijfscultuur zijn hiervan mooie bijkomstigheden.

Dit artikel is gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen door Petra Naser namens het Platform Nieuwkomers & Werk. De interviews maken onderdeel uit van de reeks “in gesprek met”, waarin werknemers van de initiatieven die het Platform steunt, een boekje opendoen over lessen die zij hebben geleerd in hun werk. Lees hier meer.