Platform niewkomers en werk is deel van OpenEmbassy

Edu4u - Begeleiding buitenlands gediplomeerde artsen en verpleegkundigen naar werk

Edu4u is drie jaar geleden opgericht door drie nieuwkomers uit Syrië die nu zelf Geneeskunde studeren. Het doel van Edu4u is het creëren van gelijke kansen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met het initiatief ‘begeleiding buitenlands gediplomeerde artsen en verpleegkundigen naar werk’ willen zij buitenlands gediplomeerde artsen en verpleegkundigen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door de juiste begeleiding en training te bieden gedurende en na het assessment voor een BIG-registratie. Ook bieden zij begeleiding tijdens de overgang naar passend werk. Zij werken hiervoor direct samen met werkgevers Amsterdam Universitaire Centra (UMC) en voor verdere uitstroom naar betaalde banen met HappyNurse en De Peerenboom.